Usein kysytyt kysymykset

Tämä sivu vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin iNaturalistin Suomen käyttöön. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen helpdesk@laji.fi. Paljon lisää vastauksia ja ohjeita löytyy myös englanninkielisiltä ohjesivuilta

Millaisia havaintoja iNaturalistiin voi kirjata?

Mitä tahansa havaintoja luonnonvaraisista kasveista, eläimistä, sienistä ja muista eliöistä, kaikkialta maailmasta. Puutarhakasveja, lemmikki- ja eläintarhaeläimiä ja muita vastaavia ihmisen kasvattamia eliöitä, kuvia ihmisistä tai elottomista esineistä havaintoihin ei toivota, sillä kyseessä on luontohavaintopalvelu.

Havaintoihin kannattaa liittää kuva, jossa kohde-eliö näkyy selkeästi. Koita ottaa mahdollisimman tarkka kuva ja mahdollisimman läheltä, ja vielä mieluiten muutamasta eri kuvakulmasta. Kuvan ei kuitenkaan aina tarvitse olla erityisen hyvä ja laadukas, sillä monia lajeja voi olla mahdollista määrittää myös epätarkemmistakin kuvista.

Miten havaintoja voi kirjata?

Katso Kirjaa havaintoja

Miten havaintoja voi tunnistaa?

Katso Auta tunnistamaan havaintoja

Mikä on kotiverkosto?

Kaikki iNaturalistin käyttäjät voivat valita itselleen ns. kotiverkoston (englanniksi "network affiliation"), mikäli he käyttävät iNaturalistia maassa, jolla on oma kansallinen iNaturalist-sivusto. Suomi on yksi näistä maista (10 muun maan ohella). Jos et tee valintaa, kotiverkostosi on oletusarvoisesti kansainvälinen iNaturalist.org.

Jos valitset iNaturalist Suomen kotiverkostoksesi, vaikuttaa tämä muutamaan asiaan:

Valinnan voi tehdä milloin tahansa, ja sitä voi muuttaa jälkikäteen:

Miten ja mitkä havainnot menevät Lajitietokeskukseen?

Lajitietokeskus kopioi omaan tietovarastoonsa iNaturalistissa olevat Suomen alueelta tallennetut havainnot noin kerran vuorokaudessa. Samoin suurin osa havaintoihin tehdyistä muutoksista (esim. muuttunut tunnistus tai sijainti) päivitetään Lajitietokeskukseen kerran vuorokaudessa. Havainnot ovat julkisesti Laji.fi-portaalissa nähtävissä ja käytettävissä, samalla tarkkuudella ja samoilla käyttöehdoilla kuin iNaturalistissa.

Seuraavia ei kuitenkaan kopioida:

iNaturalistin tiedonsiirtorajapinnan toteutuksesta johtuen Lajitietokeskus ei myöskään saa tietää jos havainto määritellään "vangituksi tai viljellyksi" tallentamisen jälkeen.

Jos valitset kotiverkostoksesi iNaturalist Suomen, Lajitietokeskus saa lisäksi käyttöönsä myös yksityisten ja karkeistettujen havaintojen tarkat paikat. *Tarkkoja paikkoja ei kuitenkaan aseteta julkisesti saataville eivätkä ne ole haettavissa Laji.fi-portaalissa. Lajitietokeskus voi kuitenkin jakaa nämä tiedot esimerkiksi tutkimus- tai viranomaiskäyttöön tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Lajitietokeskuksen aineistopolitiikka (PDF) määrittelee miten havaintoja voidaan käyttää.

Lisäksi Lajitietokeskus saa käyttöönsä arkaluontoisten lajien ja havaintojen tarkat paikat. Näitä käsitellään samoilla periaatteilla kuin käyttäjän karkeistamia havaintoja, tavoitteena lajien suojelu (perustuen lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 §, 14. kohta).

Saako sovelluksen Applen laitteille?

Kyllä, iNaturalist-sovelluksen saa Applen iOS-käyttöjärjestelmään. Suomen kieli ja kotiverkosto puuttuvat kuitenkin iOS-sovelluksesta. Ne tulevat saataville seuraavan versiopäivityksen yhteydessä, todennäköisesti toukokuussa 2020.

Mitä hyötyä havainnoista on?

Luontoharrastajien avulla "joukkoistamalla" kerättyjen havaintojen hyötykäytössä on Suomessa pitkät perinteet. Esimerkiksi Suomen linnustoa ja sen muutoksia on seurattu jo 1950-luvulta tavilintulaskentojen ja myöhemmin monien muiden hankkeiden avulla. Tällaista tutkimusta, jossa tavalliset ihmiset ja luontoharrastajat osallistuvat tutkimukseen kutsutaan usein kansalaistieteeksi (engl. citizen science tai community science). Havaintojen tallentaminen iNaturalistiin on yksi kansalaistieteen muoto.

iNaturalistin havaintotiedot tulevat Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta tutkijoiden, viranomaisten ja kaikkien kiinnostuneiden sataaville ja ovat hyödynnettävissä monenlaisiin tarkoituksiin. Potentiaalisia käyttökohteita ovat esimerkiksi:

Miten varmistetaan että havainnot ovat virheettömiä?

iNaturalistissa on oma laadunvalvontamekanismi, joka perustuu käyttäjäyhteisön (eli vapaaehtoisten käyttäjien) toimintaan. Kuka tahansa voi kirjata palveluun millaisen havainnon tahansa. Kaikki havainnot ovat julkisia, ja palvelun käyttäjät käyvät jatkuvasti läpi uusia havaintoja, ja samalla korjaavat tai vahvistavat lajintunnistuksia, sekä merkitsevät havainnoissa mahdollisesti olevia virheitä.

Havainnoilla on iNaturalistissa kolme "laatutasoa":

Laatutasoja voi käyttää havaintojen hakemiseen, jolloin tiedon käyttäjät voivat valita millaisia havaintoja he haluavat nähdä ja käyttää. Epämuodollisia havaintoja ei oletuksena näytetä iNaturalistin havaintohaussa.

Kaikki havainnot kopioidaan Lajitietokeskuksen tietovarastoon, jossa niitä voi edelleen luokitella Lajitietokeskuksen oman laadunvalvontamekanismin avulla.

Virheitä aineistossa on kuitenkin aina, ja lopulta vastuu on tiedon käyttäjillä, joiden on arvioitava miten iNaturalistin havaintotieto soveltuu heidän käyttöönsä. Yhteen tarkoitukseen sopimaton tieto voi olla aivan kelvollista toiseen tarkoitukseen. Koska iNaturalistin havainnot on yleensä dokumentoitu valokuvin tai äänittein, on yksittäisten havaintojen oikeellisuuden arviointi mahdollista myös jälkikäteen.

Voiko iNaturalistia käyttää kouluissa tai muussa opetuksessa?

Voi tietyin reunaehdoin. Tietosuojasäännösten takia oppilaiden tulisi olla yli 13-vuotiaita. Olemme laatineet opettajan oppaan jossa esitellään miten iNaturalistia voi käyttää opetuksessa.

Revised on 20. elokuuta 2020 10:51 by janijarvi janijarvi