Suomen lintuatlas

Osallistu Suomen lintuatlakseen iNaturalistissa


Naakka kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia tarkoittaa todennäköistä pesintää, pesimävarmuusindeksi 62.
Kuva It's No Game, CC-BY

Suomen neljäs lintuatlas käynnistyi vuoden 2022 alussa. Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys Suomessa sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia. Atlas perustuu pääosin vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiin havaintoihin. Voit osallistua lintuatlakseen myös iNaturalistin avulla.

Lintuatlaksen perusajatus on tarkkailla lintujen pesinnän merkkejä, ja kirjata havaintoihin pesinnän todennäköisyyttä kuvaava pesimävarmuusindeksi. Tutustu ensin pesimävarmuusindekseihin, jotta tiedät mitä indeksiä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää.

Havainnoista kootaan atlaksen tulospalveluun jatkuvasti päivittyviä karttoja (tulossa keväällä), joissa lintulajien pesintä esitetään 10x10 neliökilometrin ruudukossa, ns. atlasruuduissa.

Atlashavaintoja voi tallentaa iNaturalistin lisäksi myös Suomen Lajitietokeskuksen Vihko-palvelun sekä BirdLife Suomen Tiira-palvelun avulla. Lue lisää tallennusohjeista.

Atlashavaintojen tallennus iNaturalistiin

Pesimävarmuusindeksin voi kirjata havainnon lisätietoihin käyttäen ATL:-lyhennettä, tai käyttämällä erillistä lintuatlas-kenttää (joka ei kuitenkaan näy mobiilisovelluksessa). Tarkempi ohje näistä vaihtoehdoista on alempana.

Lintuatlasta varten havainnoissa ei tarvitse olla kuvaa tai äänitettä.

Vaihtoehto A: Atlashavainnon tallentaminen iNaturalist-mobiilisovelluksella

 1. Kirjaa havainto iNaturalist-sovellukseen normaaliin tapaan
 2. Kirjaa havainnon lisätietokenttään ATL-lyhenne sekä pesimävarmuusindeksi yhteen kirjoitettuina, esimerkiksi ATL:75. Kirjainkoolla ei ole väliä (katso kuva.)
 3. Tallenna havainto normaaliin tapaan

Vaihtoehto B: Atlashavainnon tallentaminen iNaturalistin selainkäyttöliittymällä

 1. Mene iNaturalistiin ja klikkaa Lisää havaintoja -nappia
 2. Kohdassa Lisää kenttä, etsi kenttä nimeltä "Lintuatlas, pesimävarmuusindeksi"
 3. Valitse sopiva kentän arvo ja klikkaa Lisää-nappia (katso kuva)
 4. Tallenna havainto normaaliin tapaan

Vaihtoehto C: Pesimävarmuusindeksin täydentäminen havaintoon jälkikäteen

 1. Etsi havainto iNaturalistista, esim. valitsemalla ylävalikosta "Omat havainnot"
 2. Oikeassa palstassa kohdassa "Havainnointikentät", etsi kenttä "Lintuatlas, pesimävarmuusindeksi"
 3. Valitse sopiva kentän arvo ja klikkaa Lisää-nappia (katso kuva)
 4. Tallenna havainto normaaliin tapaan

Miten havaintoni tulevat atlaskartoille?

Havainnot päivittyvät iNaturalistista Lajitietokeskukseen ja atlaksen tulospaveluun yleensä muutaman kerran viikossa.

Havainto ei tule mukaan atlakseen, jos

 1. Merkitset havainnon sijainnin näkyvyydeksi "karkeistettu" tai "yksityinen"
 2. Määrittelet havainnon sijainnin tarkkuudeksi yli 5 kilometriä
 3. Havainto on arkaluontoisesta lajista, jonka havainnot iNaturalist karkeistaa automaattisesti

Lue lisää:

Revised on maaliskuu 18, 2022 05:01 IP. by mikkohei13 mikkohei13