iNaturalist-verkosto

iNaturalist-verkosto koostuu kansallisista sivustoista, jotka toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen iNaturalist-yhteisön kanssa. Paikalliset instituutiot ylläpitävät verkkosivustoja, jotka edistävät iNaturalistin käyttöä alueellisesti. Nämä instituutiot ovat allekirjoittaneet sopimuksen iNaturalistin kanssa ja edistävät sen paikallista käyttöä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Paikalliset instituutiot pääsevät käsiksi havaintojen tarkkoihin koordinaatteihin oman valtionsa alueelta, vaikka koordinaatit muuten olisivat karkeistettuja uhattujen eliölajien suojelemiseksi.

Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi toimivat kaikilla sivustoilla, jotka ovat mukana iNaturalist-verkostossa. Jos liität tunnuksesi paikalliseen verkostoon, paikallinen instituutio pääsee käsiksi sähköpostiosoitteeseesi (viestiäkseen sinulle sivustoon liittyvistä asioista) ja karkeistettujen ja yksitysten havaintojesi tarkkoihin koodinaatteihin.

The Kalifornian Tiedeakatemia ja National Geographic ovat solmineet sopimuksen kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, jotka ylläpitävät kansallista iNaturalist-sivustoa. Jos organisaatiosi on kiinnostunut liittymään iNaturalist-verkostoon, löydät lisätietoja täältä.

iNaturalist-verkosto koostuu useista organisaatioista:

iNaturalist-verkoston jäsen Kumppaniorganisaatiot
 • Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
 • New Zealand Biodiversity Recording Network
 • Canadian Wildlife Federation (CWF)
 • Parks Canada
 • NatureServe Canada
 • Royal Ontario Museum (ROM)
 • Instituto Humboldt
 • Biodiversity4All
 • Atlas of Living Australia
 • MiAmbiente
 • Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)
 • University of Haifa
 • Fundación Vida Silvestre Argentina
 • Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
 • Ministerio del Medio Ambiente
 • Finnish Biodiversity Information Facility
 • SLU Swedish Species Information Centre
 • GBIF.ES
 • iSea
 • Goulandris Museum of Natural History
 • Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
 • National Biodiversity Network Trust
 • Marine Biological Association
 • Biological Records Centre
 • Luxembourg National Museum of Natural History (MnhnL)
 • National Chiayi University
 • Taiwan Forestry Research Institute
 • Biodiversidata
 • JULANA