iNaturalist-verkosto

iNaturalist-verkosto koostuu kansallisista sivustoista, jotka toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen iNaturalist-yhteisön kanssa. Paikalliset instituutiot ylläpitävät verkkosivustoja, jotka edistävät iNaturalistin käyttöä alueellisesti. Nämä instituutiot ovat allekirjoittaneet sopimuksen iNaturalistin kanssa ja edistävät sen paikallista käyttöä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Paikalliset instituutiot pääsevät käsiksi havaintojen tarkkoihin koordinaatteihin oman valtionsa alueelta, vaikka koordinaatit muuten olisivat karkeistettuja uhattujen eliölajien suojelemiseksi.

Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi toimivat kaikilla sivustoilla, jotka ovat mukana iNaturalist-verkostossa. Jos liität tunnuksesi paikalliseen verkostoon, paikallinen instituutio pääsee käsiksi sähköpostiosoitteeseesi (viestiäkseen sinulle sivustoon liittyvistä asioista) ja karkeistettujen ja yksitysten havaintojesi tarkkoihin koodinaatteihin.

iNaturalist has formal agreements with organizations in each of these geographic areas to support the use of the iNaturalist platform. If your organization is interested in joining the iNaturalist Network, you can find more details here.

iNaturalist-verkosto koostuu useista organisaatioista:

iNaturalist-verkoston jäsen Kumppaniorganisaatiot
 • Transformación Arte y Educación, A.C.
 • Somos naturalistas MX
 • Abeja y Planta
 • Dr. Carlos Galindo Leal
 • New Zealand Biodiversity Recording Network
 • Canadian Wildlife Federation (CWF)
 • Parks Canada
 • NatureServe Canada
 • Royal Ontario Museum (ROM)
 • Instituto Humboldt
 • Biodiversity4All
 • Atlas of Living Australia
 • MiAmbiente
 • Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)
 • University of Haifa
 • Fundación Vida Silvestre Argentina
 • Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
 • Ministerio del Medio Ambiente
 • Finnish Biodiversity Information Facility
 • SLU Swedish Species Information Centre
 • GBIF.ES
 • iSea
 • Goulandris Museum of Natural History
 • Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
 • National Biodiversity Network Trust
 • Marine Biological Association
 • Biological Records Centre
 • Luxembourg National Museum of Natural History (MnhnL)
 • National Chiayi University
 • Taiwan Forestry Research Institute
 • Biodiversidata
 • JULANA