Projektin Wild Pollinator Count Nieuwegein Päiväkirja

30. syyskuuta 2022

29. syyskuuta 2022

Handboek Vegetatiekunde Nederland online

Het Handboek Vegetatiekunde biedt een diepgaande introductie op de studie van begroeiingen in al hun verscheidenheid en in samenhang met de plaatsen waar ze in het wild voorkomen.
Vegetatiekundigen houden zich niet bezig met de studie van een tulpenbed of arboretum. Aangeplante bossen of akkers zijn dan weer wel interessant, aangezien wilde planten zich ook hier kunnen vestigen. Vegetatie is dus (bijna) overal. Het vormt tevens een nauwkeurige afspiegeling van de gesteldheid van de omgeving, de bodem of de fauna in een gebied.

Het online Handboek Vegetatiekunde gaat in op hoe je vegetatie meet en bestudeert.

Achtergrond van het handboek
Het handboek, in de vorm van een open Wiki bij Groen Kennisnet, kwam tot stand in kader van een WURKS-project. Drie auteurs schreven mee: John Janssen en Joop Schaminée van Wageningen Environmental Research, en Hedwig van Loon van Hogeschool Van Hall Larenstein Velp. Het biedt een (digitale) update van het handboek 'De vegetatie van Nederland', dat in 1995 uitkwam.

Het nieuwe, open handboek is in eerste instantie gericht op studenten in het hbo en mbo, maar kan ook gebruikt worden door andere geïnteresseerden.

Janssen, J. A. M., Schaminee, J. H. J., van Loon, H., & van Genderen, R. A. (Ed.) (2019, Mar). Handboek Vegetatiekunde. Groen Kennisnet. https://edepot.wur.nl/472248

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22904838/Handboek+Vegetatiekunde
PE&RCVegetation, Forest and Landscape EcologyPlant Ecology and Nature Conservation

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22905083/Vegetatie+van+Nederland

Een aantal hoofdstukken Vegetatiekunde: https://stratiotes.net/2019/05/19/website-over-vegetatiekunde/

Lähetetty 29. syyskuuta 2022 19:30 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

23. syyskuuta 2022

Atlassen

 1. https://www.birdatlas.bc.ca/downloadable-pdfs/
 2. https://www.researchgate.net/publication/262098036_THE_ATLAS_OF_BIRDS_DIVERSITY_BEHAVIOR_AND_CONSERVATION_by_Mike_Unwin
 3. https://birdcount.in/wp-content/uploads/2015/06/BirdAtlases-India-Kerala.pdf
 4. https://www.birdatlas.bc.ca/download/BC_Atlas_Chapters_en.pdf
 5. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_2.pdf
 6. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_4.pdf
 7. https://www.academia.edu/41285983/First_National_Atlas_of_the_Birds_of_Armenia
 8. https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/get-involved/campaigning/climate-change/birds-on-the-move.pdf
 9. https://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/hrlpbirdmapts.pdf
 10. https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/gtr/gtr_iitf_053.pdf
 11. https://www.pdfdrive.com/the-atlas-of-breeding-birds-in-britain-and-ireland-e188835179.html
  https://www.mba-aom.ca/jsp/map.jsp

 12. https://wgfd.wyo.gov/WGFD/media/content/PDF/Wildlife/Nongame/WILDLIFE_ANIMALATLAS.pdf
 13. https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/CW69-20-2-2018-eng.pdf
 14. https://www.vogelwarte.ch/en/atlas/home-page/
 15. https://www.vogelwarte.ch/assets/files/atlas/info_amtsstellen/Swiss%20Atlas%202013-2016_E_low.pdf
 16. https://www.ebcc.info/the-atlas-of-wintering-and-migratory-birds-of-portugal-a-new-tool-for-ornithologists/
 17. The Atlas is published in Portuguese and is available only online at http://bit.ly/atlas_aves
 18. https://www.ebcc.info/useful-reading/
 19. https://www.ebcc.info/monitoring/
 20. https://www.researchgate.net/publication/228665008_The_Catalan_Breeding_Bird_Atlas_CBBA_methodological_aspects_and_ecological_implications
 21. https://www.birdinginspain.com/free-birding-downloads.html
 22. https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hunt

  A climatic atlas of european breeding birds : Huntley, Brian, 1952- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hun

 23. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
  https://www.engieproject.eu/webinars/
  Geoscience Methodology Course for Teachers

 24. Samenvatting: De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.
  https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

 25. Op maandagavond 14 maart organiseert de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, een online symposium over het belang van groene gemeenten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Vergroening van de gebouwde omgeving is gunstig voor mens en dier. Uit onderzoek blijkt dat het onder meer de biodiversiteit en de luchtkwaliteit versterkt en van groot belang is voor de waterberging en verkoeling op warme dagen. De laatste jaren dringt dit ook steeds meer door bij beleidsmakers en het grote publiek: groen is hip. Maar ondanks de toegenomen populariteit blijft natuur in de praktijk toch nog vaak het ondergeschoven kindje, in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van gemeenteplannen. Gemeenten zijn zich wel bewust van de energie- en mobiliteitstransitie, maar zien groen toch nog vooral als een kostenpost. Of ze leggen de nadruk vooral op natuur als een ecologische en recreatieve dienst voor mensen en vergeten daarbij de eigen waarde van dieren en natuur los van het nut voor de mens. Nieuwe woonwijken worden nog steeds gepland ten koste van dieren en natuur, zonder eisen te stellen aan bijvoorbeeld minimale percentages groen, wateropvangvoorzieningen en nestmogelijkheden. Er wordt zelfs natuur vernietigd voor woningbouw, met de belofte het groen elders te ‘compenseren’. En wanneer het wel lukt om groene plannen door te zetten, gaat het in de uitvoering of het onderhoud nog vaak genoeg mis.
  Het is duidelijk: het is de hoogste tijd voor een fundamentele koerswijziging.

  De sprekers van deze avond zijn Robbert Snep en Fabrice Ottburg. Zij zijn academici met een missie, die vanuit inhoud en passie zowel de natuur als de samenleving een stap verder willen helpen. Ze zullen de laatste kennis delen op het gebied van de voordelen en mogelijkheden van groene gemeenten, maar zullen ook de obstakels en valkuilen benoemen. Aan de hand van vragen uit het publiek zal Marianne Thieme, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, verder met hen in gesprek gaan.

  ir. Robbert Snep
  Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden bij Wageningen Environmental Research, WUR. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de verduurzaming en vergroening van bebouwde gebieden en bedrijfsterreinen en weet alles van stedelijke biodiversiteit en ecosystemen, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

 26. Van stikstofoverschot tot biodiversiteitsverlies

  – Dinsdag 25 oktober 2022 –

  Provinciaal Natuurcentrum, Genk

  Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder. Vooral intensieve veeteelt is de oorzaak, naast de uitstoot van industrie, verkeer en huishoudens. De stikstofuitstoot heeft zware gevolgen voor de biodiversiteit: graslanden verarmen, bramen en netels overwoekeren de typische bosflora, bomen verzwakken en sterven af, de paarse heide kleurt bruin, waterplassen lijden onder zuurstoftekort.

  Deze lezing gaat dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.

 27. https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/5-handige-gratis-apps-om-planten-en-dieren-te-herkennen/
 28. Thought this recent paper might be of interest to this group: Deriving indicators of biodiversity change from unstructured community-contributed data 4. It’s pretty much about how to overcome the biases and “messiness” of iNat data to find patterns and see change through time. I apologize that it’s not open-access - Wiley’s OA fees are prohibitive, and since this was grant-funded work we couldn’t afford it. Our co-author did a nice tweet-summary 4 of it where you can see some of the figures describing the work. I’m also more than happy to send the pdf to anyone who’s interested in reading the whole thing!
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
  https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

 29. Opportunistic and unstructured observations of biodiversity crowdsourced from volunteers, community, and citizen scientists make up an increasingly large proportion of our global biodiversity knowledge. This incredible wealth of information exists in real time at both high resolutions and large extents of space, time, and taxonomy, thus holding huge potential to fill gaps in global biodiversity monitoring coverage in a cost-effective way. Yet, the full potential of these data to provide essential indicators of biodiversity change for both research and management remains mostly unrealized, in large part due to the prevailing perception that the lack of standardization presents an unsurmountable barrier. In this paper, we provide an overview of the main challenges of working with unstructured community-contributed data and synthesize the four fundamental approaches to overcome these challenges and extract useful inferences of biodiversity change, namely: 1) reverse-engineering survey structure; 2) borrowing strength across taxa; 3) modeling the observation process, and; 4) integrating standardized data sources. To illustrate each of these approaches, we provide examples comparing community-contributed observations crowdsourced via iNaturalist with long-term standardized monitoring surveys for a subset of rocky intertidal organisms on the California coast from 2010 to 2019. We conclude by highlighting ways forward for the successful integration of unstructured community-contributed observations within the global ecosystem of biodiversity change monitoring tools. Our ultimate goal is to update the prevailing perception among researchers and practitioners that unstructured community-contributed observations of biodiversity are too noisy to use, and help establish this data stream as a key tool for research and management.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
  https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

 30. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
  https://www.engieproject.eu/webinars/
  Geoscience Methodology Course for Teachers

Lähetetty 23. syyskuuta 2022 07:27 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

31. elokuuta 2022

Observation Field Standardization - wiki

This is a place to track fields with are in broad use or have the potential to be broadly used, and are applicable to a broad range of taxa (ie. no ‘number of koalas’ field). Please add fields that you find useful or any relevant comments or description. Blank ones i don’t know which version of many duplicates is most often used so feel free to add one. If we find that there are duplicates, we can work to merge them if we have tools to do so.

All Taxa

Count/Number - I believe this one 23 is used the most.

Alive/Dead - Is now an annotation so best to use that instead. Previously: I think this one 7 is the main one?

Interaction - There is a series of fields 30 used to document interactions between organisms. The standardized ones are shared with GloBI 9 though it would be good to verify if that collaboration is still active. For species observed in association without a specific interaction noted, there is this field 10 and other options for multiples though i am not sure which are linked to GloBI

Taxonomy - the Holding Bin 10 fields can be used for taxonomic units that don’t fit iNat’s criteria for being added as taxon, for instance two plant species that don’t form a monophylletic group but can’t be distinguished much of the year.

Natural Community/vegetation community/habitat type - used for habitat characterization, but there isn’t a consistent taxonomy here. @charlie uses this one 4 in Vermont, USA with this reference 2 and in California 1 we mostly used Sawyer-Keeler-Wolf 2 for more specific types and Holland for more broad. In the US there is also this 1. There’s also this field 2 that is even less formalized. I don’t think there’s a global standard. If this topic generates lots of interest we can make a spin-off wiki

Microhabitat - Physical substrate 6, Microhabitat description 1

Spore color - Spore color 1, Spore print 1, Spore print color, Fungi spore print. The more generic ones should be preferred because they could also be used for organisms besides fungi.

Illustration - Illustration 1 can be used to mark observations supported by drawings/sketches/illustrations.

similar-observation-set or Same-specimen-over-time to link different observations of the same organism on different times.
https://forum.inaturalist.org/t/using-the-field-similar-observation-set-for-linking-observations-of-lepidoptera-when-raising-on/1018

Animals
Type of Evidence - I believe Animal Sign and Song 10 is the most broadly used but there may be others? There is also one called Sign 4 which gets almost as much use, which are prime candidates for merging.

Cause of death - Field 2 for marking roadkill, window kill, natural, etc. Not sure how specific would be best if this was could be improved (“natural” could get into predator vs starvation, type of predator, etc. etc.)

Plants
Gametophyte/Sporophyte - Rarely used, but is just as useful as flowering phenology. Sporophytes present? 3 is bryophyte-centric, but a new field could be created that could be used for all plants, ex: A seed plant identified from just pollen could be marked as a gametophyte.

Leaf Phenology - field 1 for deciduous trees and shrubs - is the plant leafing out, fully leafed out, showing fall foliage color (or dry season foliage cover), or bare?

https://forum.inaturalist.org/t/observation-field-standardization-wiki/380
https://inaturalist.nz/pages/extra_fields_nz#Substrate
https://forum.inaturalist.org/t/standardize-and-clean-up-observation-fields/363

Lähetetty 31. elokuuta 2022 12:04 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

25. heinäkuuta 2022

pdfs van EIS Nieuwsbrieven en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen

De website Natuurtijdschriften is in 2021 vernieuwd met pdfs van EIS Nieuwsbrieven https://natuurtijdschriften.nl/col/108 en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen https://natuurtijdschriften.nl/col/107
PUBLICATIES
https://www.bestuivers.nl/publicaties
WESPEN EN MIEREN
https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
Nederlandse BIJEN
https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-bijen
BJIENPLANTEN
https://www.bestuivers.nl/publicaties/bijenplanten
WANTSENATLAS
https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Wantsenatlas_I.pdf
BESTUIVERS
https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-zweefvliegen
VERSPREIDINGSATLASSEN
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/verspreidingsatlassen
ZWEEFVLIEGEN
https://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/Zweefvliegen/Files/downloads/Reemer_etal_2009_Zweefvliegen.pdf


 • https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/68482-321-blankenburgtunnel-onder-zes-meter-zand

  --
  Andre Hospers

  -55256626

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/68482-321-blankenburgtunnel-onder-zes-meter-zand


 • Especially after the Second World War, when society was captivated and focused on reconstruction and economic advancement, the area changed rapidly. Increasingly large oil tankers and giant container ships navigated towards the port more frequently, which initiated an expansion in western direction.

  Two villages, Blankenburg and Nieuwesluis, and natural reserve De Beer were irradicated and buried under six meters of sand

  Deze documentaire gaat over de aanleg van Europoort en de verdwijning van Blankenburg en natuurgebied de Beer.
  https://www.berkveldt.nl/onder-zes-meter-zand
  The documentary includes interviews with: Ed Buijsman writer of: Een eerste klas landschap and birdexpert Gerard Ouweneel.

 • Emerging technologies revolutionise insect ecology and monitoring
  Technological developments are opening new possibilities for biodiversity monitoring, but – especially for insects – they come with their own unique set of limitations.

  Due to the vast diversity of insects, of which at least 80% remain undescribed, traditional monitoring is unable to provide even basic knowledge of the state of most insect species in most places.

  We appraise four emerging tools and technologies (computer vision, acoustic monitoring, radar, and molecular methods) that provide unprecedented opportunities for insect ecology.

  These technologies can enhance spatial, temporal, and taxonomic coverage of monitoring, but none can monitor all insects at all scales, and each comes with a set of limitations.

  Technological integration, open data, and international standards are needed to harness the full potential of novel technologies for insect monitoring.
  This review aims to evaluate four emerging tools and technologies (computer vision, acoustic sensors, radar, and molecular methods) for insect monitoring, and outline ways to harness their potential. We review (i) the state of the art of these technologies, their advantages, current limitations, and future potential, (ii) how the data collected using these technologies can adhere to modern standards of data curation and transparency, (iii) how citizens can participate in projects using these new technologies, and (iv) the potential for integration and synergies among technologies.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343
  https://t.co/1CiM1jij1Q


 • https://entogem.github.io/
 • Landschapsbiografie elim, Nieuwlande, Schoonhoven,Hollandscheveld, Kerkenveld, Hoogeveen
  https://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2021/10/LB-Hollandscheveld-versie-13-10-21-4.pdf

 • How does climate change affect heatwaves? A thread.
  1 - As the planet warms, extreme heat now begins earlier in the year and stretches later. In the 1960s, the US heatwave season was about 25 days. By the 2010s, it was nearly 70 days. Source: https://epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heat-waves

 • What is the link between Hesperiidae🦋 and their host-plants🌼 & parasitoids 🪰🪱? Learn more in our recent study by Toro-Delgado et al. "Butterfly–parasitoid–hostplant interactions in Western Palaearctic Hesperiidaea 🧬 barcoding library"
  @ZoolJLinnSoc

  🔗https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac052
  https://t.co/BUuxcLzGyV
  https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article/doi/10.1093/zoolinnean/zlac052/6646738?login=false

 • Case study I: Suivi des Orthoptères Nocturnes (France)

  In France, nocturnally vocalising bush crickets have been monitored by citizen scientists since 2006, as an add-on to the acoustic bat monitoring scheme Vigie-Chiro (Figure IA). Tadarida software was developed to detect both bat and insect calls and classify them into 79 classes, including all common bat and bush cricket species, using a random forest algorithm [101]. This nationwide monitoring scheme, with (so far) 16 349 individual sampling locations, has detected significant declines of several bush cricket species [34].
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343
  https://t.co/1CiM1jij1Q
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343#bb0505
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343#f0015


 • https://www.stowa.nl/publicaties/long-term-trends-and-drivers-aquatic-insects-netherlands-inclusief-nederlandse
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-39%20insectenonderzoek.pdf
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/STOWA%20ter%20Info%27s/sti%2079.pdf
  https://www.stowa.nl/nieuws/onderzoek-ontwikkeling-watergebonden-insecten
  https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/oorzaken-naar
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-39%20insectenonderzoek.pdf • Boerenlandvlinders Groningen Stadskanaal Briltil
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/992ff0e7-ab3f-4e50-b503-2d8cca7dd53c.pdf
 • geschreven door D. Drukker, A. Kruithof, T. Fernhout & W. Hogenes, verschenen in Nederlandse Faunistische Mededelingen 58: 1-16 in 2022.
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1019595 Verspreidingskaarten Kameelhalsvliegen
  De collectie van Naturalis Biodiversity Center bevat informatie over de historische verspreiding van insecten. Elk exemplaar is voorzien van een etiket met gegevens over de vindplaats, datum van verzamelen en verzamelaar. Binnen het project Digitalisering Nederlandse Insecten zijn de kameelhalsvliegen als een van de eerste groepen gedigitaliseerd. Willem Hogenes heeft als collectiebeheerder van Naturalis alle exemplaren gedetermineerd. De etiketgegevens zijn in een database opgenomen en van geografische coördinaten voorzien. Het artikel over de kameelhalsvliegen is een van de eerste publicaties binnen dit project.

 • DE CORRESPONDENT
  https://podnl.app.link/POyOzfF3Lrb
  DE CORRESPONDENT LEEST VOOR
  De meeste mensen zullen de wereld niet veranderen. De kleine groep die dat wel doet, vaart op haar eigen kompas, maakt het zichzelf bewust moeilijk en wordt vaak verketterd door de rest. Om de grote problemen van onze tijd aan te gaan hebben we meer van dit soort radicalen nodig. Lees hier het artikel: https://decorrespondent.nl/13098/de-niet-zo-subtiele-kunst-van-giving-a-fuck/503552610-dbc9f3bf

  luisterapp! Vanaf nu kun je voor de beste en meest privacyvriendelijke luisterervaring terecht in de Correspondent-app. Ontdek 500+ shows en verhalen en ga in gesprek met je favoriete correspondenten. Download de app snel in de app-store! Geen lid? Maak ook onafhankelijke journalistiek mogelijk en krijg toegang tot de app: corr.es/wordlid. *** Productie : Julius van Ijperen, Kerem Özilhan en Jacco Prantl Voor vragen, opmerkingen of suggesties mail naa
  DE CORRESPONDENT
  https://podnl.app.link/POyOzfF3Lrb
  DE CORRESPONDENT LEEST VOOR


 • Sky the limit for Dutch tree planter in Kenya
  12.504 weergaven 21 jan. 2013 The Dutch Roeland Lelieveld returns to his tree nursery Africawoodgrow in Kenya. He was filmed there more than a year ago and in this video he sees a lot has changed on the land. A new office building is almost finished and the trees have grown further in the direction of the sunny sky.

  Feature 2011: http://youtu.be/M2b33w9258Y
  Feature 2014: http://youtu.be/aexKWbtPTmU

  http://www.africawoodgrow.com

  Subscribe to this channel: http://www.youtube.com/user/reelafric...
  https://www.youtube.com/watch?v=Zo34k2r9qSE
  Grow die Afrikaans land weer vruchtbaar maakt. De lezing wordt gehouden via Zoom.

  Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. ‘Niet vertellen, maar doen en laten zien!’ is zijn motto. Met het spaargeld van zijn baan in Nederland en met zijn Keniaanse stagevriend, Daniël Muvali startte hij in 2010 Africa Wood Grow (AWG). Samen met de lokale bevolking werken ze nu aan vergroening in de droge tropen en daarmee aan de bescherming van de natuur en biodiversiteit en permanent landherstel. Met succes! Hun werk wordt ondersteund door onderzoek, educatie en maatschappelijke actie. En dat nog steeds zonder structurele subsidies, Roeland heeft nog gewoon een baan in Nederland. Tijdens deze presentatie deelt Roeland zijn kennis en ervaringen over het herbebossen in de droge tropen. Daarnaast neemt hij u graag mee in zijn toekomstvisie. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, daadkracht maakt het verschil!


 • Datum: 14 april 2022 om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur
  Door: Arie van den Berg

  Aanmelden (gratis) via de site van IVN-Delft:
  https://www.ivn.nl/afdeling/delft/aanmelden-online-lezing-de-boer-verteld

  Arie van den Berg is geen onbekende in de omgeving van Delft en Midden-Delfland. Al sinds 1998 beheert hij zijn melkveebedrijf ‘Hoeve Ackerdijk’ biologisch. Dat bedrijf ligt in Midden-Delfland in de mooie polder tussen Rotterdam en Delft, vlak bij het natuurgebied Ackerdijkse plassen. Daarnaast is hij o.a. ‘weidevogelboer’ voor Vogelbescherming. Hij heeft dus een schat aan kennis en ervaring over het boeren met de natuur. Daarover zal hij vertellen en vragen beantwoorden tijdens deze lezing.

  Wat was de aanleiding om biologisch te gaan boeren? Welke hobbels heeft hij moeten nemen? Hoe houdt hij rekening met natuur en landschap? Krijgt hij voldoende steun van zijn omgeving, bijvoorbeeld de natuurverenigingen? Wat maakt biologisch boeren zo bijzonder tussen de begrippen kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, e.d.?

  Dat Arie succesvol is voor de natuur bewijst het constante broedresultaat van de weidevogels op zijn land. Gelukkig daarom ook dat hij een opvolger heeft, hij vormt met zijn zoon Bas sinds een aantal jaren een maatschap. Zijn kennis, ervaring en de van daaruit opgebouwde toekomstvisie gaan dus niet verloren. In deze lezing geeft hij dat ook mee aan zijn toehoorders.

  De drie natuurverenigingen in Delft (IVN-Delft, Vogelwacht Delft en Natuurlijk Delfland-KNNV) organiseren in de wintermaanden elke tweede donderdagavond van de maand gezamenlijk een lezing over een natuuronderwerp.


 • https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
  Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Ons woonplezier -en dat van stadse vogels en vleermuizen- kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Investeer in een groene leefomgeving en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

  Met het online symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' vragen Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, samen met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, aandacht voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve omgevingsinrichting.

  https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1

 • De werkzaamheden aan het gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het slotstuk van 30 jaar werk aan het beekdal van de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham.


 • Twee jaar geleden stonden zijn kalveren er nog, laat veeboer Kees Vlaar uit Onnen in zijn fotoalbum zien. Nu heeft hij zijn grasakkers verkocht en bloeit er sinds kort drie hectare boekweit.

 • Teelt van Boekweit in mulchlaag van groenbemester

  Door met een direct zaaimachine boekweit te zaaien in een rogge-wikke groenbemester wordt er gebruik gemaakt van de voordelen van een mulchlaag als bodembedekking en besparing in bewerkingskosten en arbeid


 • Webinar Levende Bodem Brabant 31 mrt 2022
  WUR Open Teelten
  337 abonnees

  • Levende Bodem Brabant
  • Organische stof
  • Bodemkwaliteit
  • Organische stof balans
  • Bodemmetingen
  • Groenbemesters
  • Gewasresten
  • Bodemverbeteraars
  • Organische reststromen


 • Webinar Droogte
  https://www.soortennl.nl/
  https://www.youtube.com/watch?v=za4jx5B_uPU

 • https://vandebron.nl/blog/gasloze-woning-verwarmen-met-warmtepomp

 • s not directly involved in the trap program. The number of observations and observers has been increasing every year since the Mozzie Monitors (https://www.inaturalist.org/projects/mozzie-monitors-australia, accessed on 20 March 2022) project page was established in 2018. The total number of mosquitoes species recorded on the Mozzie Monitors project on iNaturalist w
  https://www.mdpi.com/1660-4601/19/10/6337/htm

 • https://qz.com/2113243/forty-percent-of-all-shipping-cargo-consists-of-fossil-fuels/amp/
 • Nieuwe publicaties van Nederlandse Faunistische Mededelingen zijn ook direct beschikbaar op
  https://natuurtijdschriften.nl/search#filter=all:entomologische
  https://natuurtijdschriften.nl/search#query=sort:year_desc;filter=all:entomologische;facet=host_journal_label:Nederlandse%20Faunistische%20Mededelingen

 • ameelhalsvliegen zijn opvallende insecten, met name door de lange nek. Er komen zes soorten in Nederland voor. Ze worden niet veel waargenomen en als je er een keer een ziet, dan is dat altijd een leuke verrassing. Het is opmerkelijk dat er nu toe geen determinatiesleutel en verspreidingskaarten voor de Nederlandse soorten beschikbaar was. Die lacune is met dit artikel ingevuld.
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1019595

 • https://www.syrphidaeintrees.com/jvs/volumes/volume-1/
  JvS publishes papers through free open access and no payment is required for either subscription or publication. The journal is part of SiT (syrphidaeintrees.com) and gets its finances through the Syrphidae Foundation hosted on the SiT website with a separate page for JvS.

  The papers are licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
  Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  Authors retain copyright and grant to the journal the right of first publication and permanent storage on the JvS page and other open access directories or libraries; they also simultaneously allow others to share the work as long as the work's authorship and initial publication in this journal is acknowledged.

  Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in JvS.

  Indexing and archiving

  All papers are given a DOI (https://www.doi.org/) and JvS is further indexed and/or archived in:

  ● Web of Science (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/)
  ● Zoological Record (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-zoological-record/)
  ● Biological abstracts (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/biological-abstracts-on-web-of-science/)
  ● Crossref (https://www.crossref.org/)
  ● Biodiversity Library (https://about.biodiversitylibrary.org/tools-and-services/)
  ● CLOCKSS (https://www.clockss.org/)


 • Om op waterstof te rijden was 80 kWh per 100 km nodig
  Om de Q4 te laden was 30 kWh per 100 km nodig

 • https://www.hymenovaria.nl/proeftabel-families-en-genera-van-de-bladwespen-uit-nederland-en-belgie/
 • Wat is stikstof? Is het überhaupt een probleem? Is het bedacht om boeren van hun grond te jagen om woningen te bouwen? Hoe kunnen we stikstof reduceren?

  En meer van dit soort vragen beantwoord ik in de onderstaande webinar, check de link 👇🏼
  https://youtu.be/_svjZn3-zJg


 • PROEFTABEL FAMILIES EN GENERA VAN DE BLADWESPEN UIT NEDERLAND EN BELGIË
  Blad- en zaagwespen
  https://www.hymenovaria.nl/proeftabel-families-en-genera-van-de-bladwespen-uit-nederland-en-belgie/
  Preliminary Keys for the Families and Genera of the Symphyta of the Netherlands and Belgium
  (Hymenoptera) by A.W.M. (Ad) Mol
  Identification keys are provided for the 13 families and for the 114 genera of Sawflies (Symphyta) found in
  the Netherlands and Belgium (in Dutch)
  https://www.hymenovaria.nl/pdf/Mol_2022_Proeftabel_Symphyta_Nederland_Belgie4.pdf
  https://natuurtijdschriften.nl/search#query=sort:year_desc;filter=all:entomologische;facet=host_journal_label:Nederlandse%20Faunistische%20Mededelingen
  https://www.hymenovaria.nl/boekrecensie-van-ad-mol-over-drie-boeken-over-symphyta-bladwespen/
 • I would like an agenda with all kinds of webinars which are availble like this one
  https://cpawsmb.org/cpaws_event/bat-behaviour-north-american-bats-and-white-nose-syndrome/

  But other earlier proposals are good as well

  https://www.hymenovaria.nl/boekrecensie-van-ad-mol-over-drie-boeken-over-symphyta-bladwespen/


 • De website Natuurtijdschriften is in 2021 vernieuwd met pdfs van EIS Nieuwsbrieven https://natuurtijdschriften.nl/col/108 en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen https://natuurtijdschriften.nl/col/107
  PUBLICATIES
  https://www.bestuivers.nl/publicaties
  WESPEN EN MIEREN
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
  Nederlandse BIJEN
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-bijen
  BJIENPLANTEN
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/bijenplanten
  WANTSENATLAS
  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Wantsenatlas_I.pdf
  BESTUIVERS
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-zweefvliegen
  VERSPREIDINGSATLASSEN
  https://www.eis-nederland.nl/publicaties/verspreidingsatlassen
  ZWEEFVLIEGEN
  https://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/Zweefvliegen/Files/downloads/Reemer_etal_2009_Zweefvliegen.pdf
 • HetVICEInterview #Lakshmi #VICE

  Lakshmi over vegan dinertjes en meer | Het VICE Interview
  https://www.youtube.com/watch?v=BgD_8snEJmI

 • Bijlagen
  Voorbeeld van YouTube-video Dutch trees to save Kenyan forests weergeven

 • Lähetetty 25. heinäkuuta 2022 09:14 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  16. kesäkuuta 2022

  Pollinators Around the World Project!

  Welcome to the Pollinators Around the World Project!

  Project Webpage: https://www.butterbee.org/pollinators-around-the-world-project

  Pollinators are vital to the food and agriculture communities around the world depend on. In many areas of the world, pollinators are threatened by the expansion of modern society. The more we know about these powerful organisms the easier it is to ta...

  Lähetetty 16. kesäkuuta 2022 12:04 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  16. maaliskuuta 2022

  291-IVN Insecten NatuurEducatie · iNaturalist Nog zonder Youtube

  1. 25 januari 2022, 19.00-21.00: Insecten onder de loep

   Deze eerste avond staat in het teken van insectenonderzoek.

   • Het werk van EIS
    Roy Kleukers geeft een korte introductie over de huidige activiteiten van EIS Kenniscentrum Insecten.
    Insecten determineren
    Alle mooie apps, websites, boekjes... De beginnend insectenliefhebber weet tegenwoordig niet meer waar te beginnen! Daan Drukker geeft een overzicht van de middelen die beschikbaar zijn om zelf thuis insecten op naam te brengen.

   • Rijke dijken van de Delta
    Tijdens dit project is gebleken dat op sommige dijken een unieke en gespecialiseerde gemeenschap van insecten leeft. Linde Slikboer vertelt over het uitgebreide onderzoek naar bijen en andere insecten op dijken.

   • Met z'n allen plantengallen!
    Omdat gallen woekerweefsel van planten zijn, veroorzaakt door een meestal dierlijke galmaker, verbinden zij zelfs de floristen en faunisten. En zelfs paddenstoelen-liefhebbers komen aan hun trekken met enkele schimmelgallen! Matthijs Courbois vertelt over dit citizen science project waarbij we in heel Nederland naar buiten gaan op zoek naar plantengallen.

  2. 1 februari 2022, 19.00-21.00: Alle insecten tellen mee

   Betere methoden om insecten te tellen zijn hard nodig gezien de recente constateringen dat de insectenstand enorm is afgenomen de afgelopen decennia, met alle gevolgen van dien in ecosystemen. Automatische insectencamera's bieden een nieuwe methode voor insectenonderzoek. Tijdens deze avond vertellen de ontwikkelaars, onderzoekers en deelnemers over deze methode.

   Programma:

   • DIOPSIS 2.0: de nieuwe insectencamera (Stephan Peterse, Faunabit)
   • Automatische beeldherkenning wordt steeds beter (Laurens Hogeweg, Naturalis/Intel)
   • Insecten meten in provinciaal beleid (Marion Pross, Provincie Zeeland)
   • Het bepalen van de staat van de Nederlandse insectenfauna met camera's (Theo Zeegers, EIS)
   • Eerste resultaten van de metingen (Eelke Jongejans, Radbout Universiteit)
    Ervaringen met het gebruik van de camera's vanuit het hele land (o.a. Ooijpolder, Hortus Leiden en een boerenerf)

  3. 3 februari 2022, 19.00-21.00: Zelf aan de slag voor insecten

   Tijdens de laatste avond leer je wat jij zelf kunt doen als je aan de slag wilt voor, of met insecten.

   • De Vriendelijke Tuin - IVN Natuureducatie
    Een tuin is er natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor onze natuurvrienden. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat tuinen natuurvriendelijker worden. Dat is goed voor plant en dier, maar ook voor de mensen in de buurt. De omgeving wordt er mooier, gezonder en fijner van. En met kleine aanpassingen kun je al een groot verschil maken! Tonja van Gorp van IVN verteld je wat jij zelf kunt doen met de tuinkaarten van De Vriendelijke Tuin.

   • Onder het maaiveld - IVN Natuureducatie
    Een rijk bodemleven is essentieel voor alles wat zich boven de grond bevindt: planten, vogels en andere dieren - en de mens. Op het platteland maar ook in de stad. Want een gezonde bodem houdt water vast (voorkomt dus wateroverlast), slaat koolstof op (klimaat), zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding (minder pesticiden), natuurlijke waterzuivering (drinkwatervoorziening) en voor een mooie omgeving. Sjoerd Luiten van IVN verteld over het project.

   • De Nederlandse insectenordes
    In deze lezing leert insectenkenner Aglaia Bouma je de diversiteit aan insecten van Nederland kennen. Welke diversiteit aan kleuren, vormen en levenswijzen is er te vinden in onze eigen leefomgeving en waarom zijn ze zo interessant?
    Insecten naar je tuin lokken
    Jochem Kühnen heeft een heel bijzondere tuin: honderden soorten insecten vinden er een thuis. Wat leeft er allemaal in deze tuin, en hoe kun je zelf ook zo veel mogelijk kleine beestjes naar je tuin lokken?

  Lähetetty 16. maaliskuuta 2022 16:04 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  1. helmikuuta 2022

  Finding Observations

  https://whoeatswhom.org/

  The whoeatswhom-project has its own website, https://whoeatswhom.org/
  It belongs to the project https://www.inaturalist.org/projects/who-eats-whom

  @jellyturtle had a great idea: there are a lot of existing observation fields that mention predation etc. (see here: https://www.inaturalist.org/observation_fields?utf8=%E2%9C%93&q=prey&commit=Search). So to collect more observations for our project, it could be helpful for us to use those fields to find observations for our project that already exist on iNat. We can then ask users who submitted these observations if they would be willing to add their observation to Who Eats Whom.

  Below is some example text you can use and personalize as you see fit. I'm going to start doing this and if anyone else wants to spend some time doing so as well it would be helpful!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Neat find! Please consider adding this feeding observation to the Who Eats Whom project (https://www.inaturalist.org/projects/who-eats-whom). If you're interested, you would need to upload a second observation of the [spider, etc.]. See the two observations below for an example of how to do this. Thanks for your consideration!

  Observation 1: https://www.inaturalist.org/observations/105901414
  Observation 2: https://www.inaturalist.org/observations/105901413

  https://www.inaturalist.org/projects/who-eats-whom/journal/61682-finding-observations
  https://www.inaturalist.org/projects/interactions-europe
  https://www.inaturalist.org/projects/interactions-s-afr

  Lähetetty 1. helmikuuta 2022 23:42 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  277-Stikstof is een moeilijker voorbeel

  1. ‘Als je de stikstofcrisis kunt oplossen, kun je elk duurzaamheidsprobleem oplossen’

   Leiden heeft nieuwe StikStof Prof Jan Willem Erisman


   Prof Jan Willem Erisman
   @jwerisman
   @UniLeiden
   .https://t.co/QWug15ozZ2
   https://mareonline.nl/wetenschap/het-is-nu-of-nooit-zegt-nieuwe-stikstofprof/
   Video van de oratie Right pointing backhand index https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Oe9GK84RQ266DiD
   https://t.co/QWug15ozZ2
   Vooral in de buurt van landbouwbedrijven zorgt stikstof namelijk voor problemen. ‘Kunstmest en dierlijke mest bevatten veel stikstof in de vorm van ammoniak. Dat komt in de omgeving terecht en zorgt ervoor dat gewassen sneller gaan groeien. Bramen of brandnetels, die van nature al snel groeien, overwoekeren kwetsbare en zeldzame planten, waardoor de biodiversiteit afneemt. Daarnaast wordt de bodem minder vruchtbaar.’

   ONZICHTBAAR
   Het stikstofprobleem hangt nauw samen met andere duurzaamheidsproblemen. ‘De landbouw heeft op meerdere manieren een grote impact op het milieu. De melkveehouderij stoot bijvoorbeeld veel methaan en lachgas uit, dat zijn broeikasgassen die aan klimaatverandering bijdragen. Daarnaast zorgt kunstmest ervoor dat de waterkwaliteit omlaag gaat. Deze problemen ontstaan allemaal in de landbouw. Door die gezamenlijke bron aan te pakken, los je meerdere problemen op.’

   ‘Duurzaamheidsproblemen hebben allemaal ruwweg dezelfde oorzaak: er komen stoffen in het milieu vrij die daar niet passen en een ongewenst effect hebben. CO2-uitstoot zorgt bijvoorbeeld voor opwarming van de aarde, en dus voor klimaatverandering.’

   ZELF MEEDENKEN
   ‘Stikstof is een moeilijker voorbeeld, omdat het zo onzichtbaar en complex is. Maar we weten intussen waar de uitstoot vandaan komt en met welke maatregelen we die kunnen terugbrengen. Op dezelfde manier kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Oftewel, als je de stikstofproblematiek kunt oplossen, kun je elk duurzaamheidsprobleem oplossen.’

   Daarom boeren eindelijk perspectief krijgen, zegt Erisman. ‘Stel je wil als boer je stal verduurzamen. Dat is een flinke investering die zeker twintig jaar moet meegaan, dan wil je wel zeker zijn van die beslissing. We hebben nu het geld en de doelstellingen om het probleem op te lossen, maar boeren weten niet wat ze moeten doen. Geef ze de tijd om te investeren.’

   Daarnaast willen boeren ook zelf meedenken, heeft hij gemerkt. ‘Je moet ze een doel geven en consequenties eraan verbinden als ze die niet halen. Maar daarbinnen willen ze wel vrijheid krijgen: ze willen niet de oplossing voorgeschreven krijgen, maar zelf met een oplossing komen die voor hen werkt.’

   .https://t.co/QWug15ozZ2
   https://mareonline.nl/wetenschap/het-is-nu-of-nooit-zegt-nieuwe-stikstofprof/
   Video van de oratie Right pointing backhand index https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Oe9GK84RQ266DiD
   https://t.co/QWug15ozZ2
   Vooral in de buurt van landbouwbedrij

  2. Naturalis Eis Insecten Lezingendag (1/(3))


   Daan Drukker
   Zelf aan de slag met het determineren met soortzoekers? Via deze link kun je alle soortzoekers vinden. Via deze pagina op de EIS-website krijg je een handig overzicht van de soortgroepen insecten en andere ongewervelden waar een soortzoeker beschikbaar voor is. Succes!

   Linde Slikboer
   Linde Slikboer vertelde over binnendijken als waardevol leefgebied voor insecten. Meer informatie en nieuws over het onderzoek naar insecten op dijken is te vinden op www.bestuivers.nl/dijkenproject.

   Matthijs Courbois
   Matthijs vertelde over (het) planten-gallen! Hij deelt graag onderstaande linkjes met jullie:

   Lezingen & Filmpjes
   Digitale excursie: https://www.youtube.com/watch?v=FGFurkIcArs
   JN lezing Plantengallen: https://www.youtube.com/watch?v=FCfqbSgJYvY&t=8s
   Stagepresentatie Annemoon Gallen op Zomereik: https://forum.waarneming.nl/index.php?topic=489809.0

   Links van leuke websites
   Informatie over bijvoorbeeld de levenswijze van plantengallen: http://plantengallen.com
   Een grote verzameling galsoorten: https://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/
   Aanmelden Gallennieuwsbrief: https://forms.gle/yDGbugMPHc35RXdK7
   Het Gallenforum van waarneming.nl: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=81.0

   Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
   Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.

   De volgende lezingen in deze reeks zijn op dinsdag 1 en donderdag 3 februar

  3. Alle Insecten tellen mee Naturalis Eis Insecten Lezingendag (2/(3))

   Karin Verspui was dagvoorzitter van deze tweede lezing in een reeks van drie lezingen in totaal. We waren vanavond met 390 deelnemers online.

   De avond stond in het teken van “Digital Identification Of Photographically Sampled Insect Species: DIOPSIS’’ .
   Op de website www.diopsis.eu kan je alles teruglezen over dit bijzondere, geavanceerde systeem voor automatische herkenning en monitoring van insecten.

   Dank aan iedereen die vanavond online een bijdrage heeft geleverd:
   Marten Schoonman, Naturalis
   Stephan Peterse, Faunabit
   Laurens Hogeweg, Naturalis/Intel
   Marion Pross, Provincie Zeeland,
   Robin Lexmond, Radboud Universiteit
   Arjen van Buuren, Landgoed Velhorst
   Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten
   Eelke Jongejans, Radboud Universiteit
   Michella Ligtelijn, Rijksuniversiteit Groningen
   En via de filmpjes:
   Felix Huisken, Rogier van Vugt, Hortus Botanicus Leiden
   Suzanne van de Straat, Het Zeeuwse Landschap

   Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
   Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.

  4. 'Zelf aan de slag voor insecten' Naturalis Eis Insecten Lezingendag (3/(3))

  5. https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377/4
   Science girl heeft mooie beelden
   https://twitter.com/gunsnrosesgirl3
   https://www.naturalis.nl/wetenschap/arise-nederlandse-soorten-kennen-en-herkennen

   www.diopsis.eu
   https://www.volkskrant.nl/wetenschap/als-het-op-natuur-aankomt-is-het-geheugen-maar-beperkt-daardoor-missen-beheerders-ontwikkelingen~be05756d/
   https://www.twitch.tv/focusnatura
   Arise-Biodiversity.nl

  6. new Twitch.Player("twitch-embed", {
   channel: "focusnatura"
   });

  7. Insecten onder de loep: Introductie door Roy Kleukers
   25 januari 2022, Organisatie door EIS Kenniscentrum Insecten en IVN Natuureducatie

   Insecten onder de loep: Introductie door Roy Kleukers

  8. Insecten onder de loep: Insecten determineren door Daan Drukker

   Insecten onder de loep: Insecten determineren door Daan Drukker

  9. Rijke dijken door Linde Slikboer.

   Insecten onder de loep: Rijke dijken door Linde Slikboer.

  10. Insecten onder de loep: Plantengallen door Matthijs Courbois

   Insecten onder de loep: Plantengallen door Matthijs Courbois

  11. Insecten onder de loep: hele programma

   Insecten onder de loep: hele programma

  12. Land van Ons
  Lähetetty 1. helmikuuta 2022 23:20 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  16. joulukuuta 2021

  30 jaar natuuronderzoek in Limburg: herbekijk de webinars

  30 jaar natuuronderzoek in Limburg: herbekijk de webinars

  Opgelet! Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet je eerst alle cookies aanvaarden.

   Maandag 22 februari

  1. Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must
   Martin Hermy, KULeuven
  2. Martin Hermy, emeritus professor bij de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven en schrijver van het boek “De juiste boom voor elke tuin” licht toe hoe niet-inheemse bomen een belangrijke sleutel zijn op de toekomst. De inheemse bomenflora is namelijk beperkt. Bovendien worden bomen vaak te groot voor de kleiner wordende tuin en hebben ze meer en meer last van ziekten en plagen.
  3. In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas
   Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar
  4. Sipke Gonggrijp (collectiebeheerder bij Hortus Alkmaar en amateur botanist) brengt een overzicht van bijzondere adventieve planten die de afgelopen vijf jaar werden gevonden langs de Grensmaas. Door werkzaamheden binnen het project ‘Ruimte voor de rivier’ kwam een deel van de oude zaadbank aan het licht, wat leidde tot de vondst van soorten die hier vanaf de jaren ’50 door de botanici van Ooststroom en Reichgelt werden beschreven.

   Dinsdag 23 februari 2021:

  5. Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant
   Henk Sierdsema, Sovon
  6. Henk Sierdsema, senior onderzoeker bij Sovon, Sovon-ambassadeur in Noord-Brabant en voorzitter van de stichting Vogels in Brabant, spreekt over trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In deze regio bestaat een lange traditie van provinciale en regionale avifauna’s. De eerste provinciale avifauna van Limburg dateert al van 1926 en die van Noord-Brabant van 1967. Ook daarna is er veel energie gestoken in grootschalige broedvogelkarteringen en nieuwe avifauna’s. Naast deze ruimtelijke informatie is er sinds de jaren tachtig veel informatie verzameld over de aantalsontwikkelingen.
  7. Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal?
   Paula Ulenaers, VLM
  8. Paula Ulenaers werkt als senior-expert (klimaat, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) bij de Vlaamse Landmaatschappij. De meeste akkervogels in Vlaanderen hebben het moeilijk in hun voortbestaan. Door beheerovereenkomsten met landbouwers af te sluiten, probeert de Vlaamse overheid het tij te keren. In Haspengouw worden onder andere beheerovereenkomsten voor de aanleg van vogelvoedselgewassen afgesloten. Profiteren akkervogels van deze vogelvoedselgewassen? Of wat kunnen we leren uit wintervogeltellingen in deze regio? Spreekster Paula Ulenaers was actief betrokken bij de data-analyse.

   Woensdag 24 februari 2021:

  9. Bodemerosie in Limburg: een probleem?
   Jean Poesen, KULeuven
  10. Jean Poesen, fysisch geograaf en emeritus professor bij het Departement Aard- en omgevingswetenschappen van de KULeuven, brengt de lezing "Bodemerosie in Limburg: een probleem?". Bodems verschaffen ons vele ecosysteemdiensten. Deze zijn als het ware de rente op ons bodemkapitaal. Helaas wordt deze “rente” aangetast door verschillende bodemdegradatieprocessen waarvan erosie wereldwijd op de eerste plaats komt. Hoe staat het met de bodemerosie in Limburg? Deze lezing gaat dieper in op de ruimtelijke spreiding, de belangrijkste processen, controlerende factoren en gevolgen van bodemerosie in Limburg. Moeten we erosie als een vijand of een vriend van de natuur beschouwen?

   Donderdag 25 februari 2021:

  11. Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper
   Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  12. Jeroen Van Wichelen verricht beleidsondersteunend onderzoek aan het INBO met betrekking tot het herstel van aquatische fauna in Vlaanderen. Hij brengt het verhaal van de grote modderkruiper. Deze bijzondere vis was vroeger alomtegenwoordig in moerassen en overstromingsvlaktes in Vlaanderen, maar is tegenwoordig bijna volledig verdwenen. Met de uitrol van een recent ontwikkeld soortbeschermingsplan willen we de soort opnieuw op de kaart zetten. Dit zal gebeuren door middel van uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van deze moeilijk traceerbare soort, habitatherstel en uitzet van genetisch gezonde kweekdieren.
  13. Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen
   Wout Willems, Natuurpunt Studie
  14. Wout Willems coördineert het vleermuisonderzoek bij Natuurpunt Studie en ondersteunt de Vlaamse vleermuizenwerkgroep. Hij licht toe hoe het Albertkanaal een rol speelt als natuurverbinding voor vleermuizen. Recent onderzoek met vleermuizendetectoren ging niet enkel na welke soorten het kanaal gebruiken als natuurverbinding, maar ook wanneer en hoe. Ook de connectie met de gebieden in de omgeving werd onderzocht, en de verbinding met de mergelgroeven in Riemst als winterslaapplaats.

   Vrijdag 26 februari 2021:

  15. Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard?
   Thomas Vandijck, UHasselt
  16. Thomas Van Dijck is een doctoraatstudent verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij is aangesteld op EcoCities: een Vlaams project dat groendaken en -wanden onderzoekt als een bron voor ecosysteemdiensten. Daktuinen komen in Vlaanderen meer en meer voor, deels doordat verschillende steden de constructie ervan verplichten bij nieuwbouw of renovatie. Eén van de gepaarde voordelen zou een toename in urbane biodiversiteit zijn. Deze studie onderzocht de diversiteit aan invertebraten op 12 daktuinen (Gent, Hasselt en Antwerpen). Welke soorten zijn er aangetroffen over de tijdspanne van een jaar en wat vertelt ons dit?
  17. Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal
   Ilf Jacobs, Natuurpunt
  18. Ilf Jacobs werkt bij Natuurpunt Studie en volgt al jaren de Sleedoorn- en Iepenpage in detail op. In 2019-2020 werden deze mysterieuze dagvlinders onder de loep genomen. Op basis van onder andere historische waarnemingen en verspreidingsgegevens van waardplanten werd in samenwerking met vrijwilligers intensief gezocht naar beide soorten. De onderzoeksresultaten zijn verrassend en lopen voor de twee soorten sterk uiteen.

   Zaterdag 27 februari 2021:

  19. Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg
   Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
  20. 30e contactdag van ons Netwerk Natuuronderzoek Limburg. Normaal gezien zaten we nu in 2 aula’s in Diepenbeek. Maar ik wil vandaag toch vooral een positief verhaal brengen. Een positief digitaal verhaal van bijna 1000 inschrijvingen in totaal, van gemiddeld meer dan 250 effectieve deelnemers per avond, een verhaal van 9 volwaardige presentaties door specialisten. Op maandag overtuigde Martin Hermy ons om niet-inheemse soorten te gebruiken in de klimaatrobuuste tuinen voor de toekomst. Sipke Gonggrijp bracht een te gek verhaal over o.a. Australische soorten die door een wolwasserij in Verviers en recente grote werken aan de Maas op dit moment zijn terug te vinden in de Grensmaas. Op dinsdag bracht Henk Sierdsema een overzicht van de trends in vogelwaarnemingen in Nederlands Limburg en in Noord-Brabant. Het gaat daar desastreus voor de zomertortel en de patrijs, en geweldig voor de boomklever en de middelste bonte specht. Vervolgens vertelde Paula Ulenaers ons hoe wintervoeding voor akkervogels in beheerovereenkomsten een succesverhaal zijn, zeker voor de veldleeuwerik en de geelgors. En er was ook nog iets met bladrammenas…
  21. Natuurbeelden uit 2020
   Frank Resseler, De Kijkhut
  22. De film start met vogelgeluiden en een beeld waarop de titel staat: Contactdag 2021, een digitale toch door Limburgse natuur. Er volgen beelden van heidegebieden en waterplassen. Een dier komt in beeld: is het een wolf? In vogelvlucht over een grote waterplas. Inzoomen op een sprinkhaan, een vogel. Je ziet een kabbelend beekje. Opnieuw heide, met een sprinkhaan die plots wegspringt. Twee wandelaars wandelen tussen zand en heide met een vlindernetje. Bijen graven in het zand. Mierennest. Vlinders op planten. Parende vlinders. Opnieuw een kabbelend beekje, met waterdiertjes. Een libel vliegt eroverheen. In vogelvlucht over bossen met waterplassen. Broekbossen in beeld. Een kamsalamander zwemt door het water. Opnieuw vogelvlucht over waterplassen waarnaast runderen of paarden grazen. Inzoomen op
  23. Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen
   Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

  142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 202


  http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021
  http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek
  Jij schreef je in voor de webinar op

  Maandag 22 februari

  van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. Het programma ziet er als volgt uit:
  • 19.30 u. – Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven
  • 20.30 u. – In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

  Je kan de webinar volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/82175708323

  http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021

  Dinsdag 23 februari 2021:

  19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema, Sovon
  20.30 u . - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM

  Woensdag 24 februari 2021:

  19.30 u . - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven

  Donderdag 25 februari 2021:

  19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie

  Vrijdag 26 februari 2021:

  19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt
  20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillend verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt

  Zaterdag 27 februari 2021:

  15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum
  15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
  15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut
  16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

  Zaterdag 27 februari 2021:

  1a. Zaterdag Humble Bee EIS Engels
  1b. Zaterdag Likoma Limburg

  1. Zaterdag Windvogel Strategie Sessie
  2. Frank Majoor Kok Maandag
  3. Hommesl Donderdag EIS Linde Slikboer
  4. Likoma Zaterdag
   91 . Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek Zaterdag  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek

  142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2021

  Lähetetty 16. joulukuuta 2021 23:28 käyttäjältä optilete optilete | 0 kommenttia | Jätä kommentti