3. maaliskuuta 2021

109. EBD Seminars, Thursday 13 pm. Beyond plant-pollinator networkslimate and geography(YouTube)

Anyone interested in plant-pollinator networks? Tomorrow at 1300 CET,
@ibartomeus https://www.youtube.com/watch?v=PLHEsJ6Eu4A
will give a seminar talk: "Beyond plant-pollinator networks: How intraspecific and interspecific interactions shape community persistence." Looking forward to it!
@ebdonanaAnyone interested in plant-pollinator networks? Tomorrow at 1300 CET,
@ibartomeus
will give a seminar talk: "Beyond plant-pollinator networks: How intraspecific and interspecific interactions shape community persistence." Looking forward to it!
@ebdonanaIgnasi Bartomeus is a community ecologist working at EBD-CSIC. www.bartomeuslab.com @ibartomeus. Abstract: Ecological communities are conformed by a complex group of interacting species. Ecologists tend to simplify their life by breaking the problem into smaller pieces and focusing, for example, on a single trophic level, or on a single type of interaction. But in nature, all interactions happen simultaneously. I present a joint effort to capture real-world complexity onto an ecological theory that allows us to understand species persistence. Overall, I show using mathematical, observational, and experimental approaches, how the network of species interactions constrains the opportunities of species to coexists. Only by including antagonistic and mutualistic interactions simultaneously, we can understand how communities persist.


Agustín Camacho Guerrero works as Marie Curie researcher at the Evolutionary Ecology Department of the Estación Biológica de Doñana. website: www.agustincamacho.com.

Abstract: Snake-like lizards render a fascinating study system to understand how species' phenotypes relate to climate and geographic distribution. Throughout ~180 My of history, elongated and limb reduced forms (snake-like) have evolved in at least 24 times, one of which are precisely the snakes. Along that time, snake-like lizards have evolved in all continents but the Antarctic. In this talk, I show some of my personal experience with them in Brazil and Australia, and how these species’ phenotypes may evolve in relation with climate and geographic distribution.Santiago Castroviejo-Fisher is professor at the Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, where he directs the laboratory of Vertebrate Systematics.

Abstract: the phenotype determines how an organism interacts with its environment and consequently it is at the center of some fundamental questions in biology. Among tetrapods, amphibians show notable variation in phenotypic characters associated with coloration, reproductive strategies, and development. In this lecture, I will present a series of empirical studies developed by collaborators and I where we attempt to discover patterns and mechanisms of phenotypic variation in amphibians related to color production, advertisement calls, and tadpoles. We developed our research within an evolutionary context and attempted to interpret the ecological and conservation implications of our results.


Madagascar is famous for its lemurs. In this talk, Onja Razafindratsima (UC Berkely) describes her meticulous work in understanding how seed dispersal by lemurs shapes the tree species composition and forest structure of Madagascar's unique rainforests.


Woensdag 3 maart - Lezing via Zoom: Bastaardsoortvorming bij mossen
Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel 'Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan?' Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 minuten. Vooraf en na afloop kun je terecht in de virtuele wereld van Wonder.Me en bijkletsen met andere deelnemers.

Lähetetty 3. maaliskuuta 2021 16:46 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

2. maaliskuuta 2021

108. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

Over . Teneur van het stuk is dat door de achteruitgang van natuur/biodiversiteit (er zijn alleen nog geïsoleerde natuurgebiedjes) de invloed van deze soorten op 'inheemse' soorten behoorlijk kan zijn. En duidelijk is ook dat de komst van de wasbeer niet is tegen te houden. (over 10 jaar zijn ze vrij gewoon in Oost NL denk ik). Die wasbeer wordt wel een 'dingetje'.
Sie sind immer hungrig, sie werden immer mehr und sie nehmen Einfluss auf den Naturkreislauf. Denn die heimische Tierwelt, Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien, ist nicht auf eingeschleppte oder eingewanderte Räuber wie Waschbär, Marderhund, https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/ Mink und Goldschakal eingestellt. Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen daher Alarm.

Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen Alarm. Die Zahl der eingeschleppten und eingewanderten Kleinbären und kleinen Raubtiere steigt und steigt. In Deutschland steht ein „Mehrfrontenkrieg“ bevor. Von Norden her drängen Waschbär, Mink und Marderhund nach Bayern, Österreich und Frankreich. Aus dem Süden kommt der eigentlich in Südosteuropa und in Afrika heimische Goldschakal. Wie viele dieser vor allem nachtaktiven Räuber sich in Deutschland aufhalten, kann nur geschätzt werden. Doch es gibt andere Zahlen, die aufhorchen lassen: So wurden 2016 über 25.000 Marderhunde in Deutschland und Österreich geschossen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Waschbären sind es in fünf Jahren 150 Prozent mehr getötete Tiere gewesen. Das liegt nicht an besonders schießwütigen Jägern, was sogar der BUND Naturschutz zugeben muss, sondern an der rasanten Ausbreitung dieser Arten. Jedes dieser Raubtiere ist anders, hat andere Fähigkeiten und Strategien. Die Eindringlinge bedrohen vor allem die, die schon lange unter der Zerstörung und dem zunehmenden Schwund ihres Lebensraumes leiden und deshalb vielerorts vom Aussterben bedroht sind: Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien.

https://www.arte.tv/de/videos/083892-000-A/invasion-der-kleinen-raeuber/Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
https://www.umcg.nl/live
 1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)  Bioloog Hidde Boersma uit Groningen over EcoModernise en de toekomst vd Planeet (Quilibrium)
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  Webinar 1: 15 februari
  Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?
Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter? Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken? https://www.youtube.com/watch?v=9FfFsck8BpM&feature=youtu.be
https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873 Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
 1. Symposium 3e lustrum 1 maart 2021 Equilibrium
Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Historische bossen - 25 februari 2021 https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/agenda Terugblik webinars ‘risicogestuurd maaibeheer’ (21 januari) en ‘water sparen in kleine waterlopen’ (11 februari) Op 21 januari en 11 februari organiseerde de CoP Beken en Rivieren twee webinars in een serie over infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen. In het webinar van 21 januari stonden Robbin Buitink en Jan Veldhuis (waterschap Vallei en Veluwe) stil bij de dilemma’s rond minder maaien in waterlopen. Het webinar van 11 februari ging over het vasthouden van water in kleine waterlopen en werd verzorgd door Michelle Berg, Toon Kemps en Wil Kraayvanger (waterschap De Dommel). De webinars (presentatie-deel) zijn terug te kijken via de site van de CoP, zie https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/van-kennis-naar-praktijk/community-practice-beken-en-rivieren#2175. Hier kun je ook de pdf’s van de presentaties vinden. Aan het eind van beide webinars konden de deelnemers vragen invullen over het doorvoeren van maatregelen in de praktijk. De antwoorden gebruiken we voor het vervolg van de serie. Daarnaast werken we aan een Q&A voor de belangrijkste vragen die tijdens de webinars zijn gesteld. Deze zullen we t.z.t. bij de resultaten van de webinars presenteren. Noorse ‘praatplaat’ klimaatrobuust beekdallandschap Ook in het buitenland worden mooie platen gemaakt van de maatregelen om beken en rivieren klimaatrobuust(er) te maken. Bijgevoegd vinden jullie de ‘nature based solutions’ uit Noorwegen. Omgekeerd kunnen we onze buitenlandse vakgenoten inspireren met de engelse versie van onze eigen praatplaat, zie https://www.stowa.nl/nieuws/nu-ook-het-engels-praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap. Toekomst voor het sprengenbekenlandschap Op 6 februari vorig jaar organiseerde de Bekenstichting een symposium over de toekomst van het sprengenbekenlandschap. De cultuurhistorie is daarbij een belangrijke invalshoek. Naar aanleiding van dit symposium is een boekwerk gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd. Online bijeenkomst historische ecologie beekdalen (24 juni) Dit jaar organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een lezingenreeks over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen. De 5e in de reeks is gewijd aan beekdalen en vindt plaats op 24 juni (13:30-16:00 uur). Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer. De eerste lezing vindt plaats op 25 februari en is gewijd aan historische bossen, zie https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen. Webinar 2: Donderdag 4 maart van 19.30 tot 20.45 uur Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen? Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die? Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?
Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de en belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen<./a> voor de komende jaren? In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?
 1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

Lähetetty 2. maaliskuuta 2021 22:54 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

108. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

Over . Teneur van het stuk is dat door de achteruitgang van natuur/biodiversiteit (er zijn alleen nog geïsoleerde natuurgebiedjes) de invloed van deze soorten op 'inheemse' soorten behoorlijk kan zijn. En duidelijk is ook dat de komst van de wasbeer niet is tegen te houden. (over 10 jaar zijn ze vrij gewoon in Oost NL denk ik). Die wasbeer wordt wel een 'dingetje'.
Sie sind immer hungrig, sie werden immer mehr und sie nehmen Einfluss auf den Naturkreislauf. Denn die heimische Tierwelt, Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien, ist nicht auf eingeschleppte oder eingewanderte Räuber wie Waschbär, Marderhund, https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/ Mink und Goldschakal eingestellt. Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen daher Alarm.

Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen Alarm. Die Zahl der eingeschleppten und eingewanderten Kleinbären und kleinen Raubtiere steigt und steigt. In Deutschland steht ein „Mehrfrontenkrieg“ bevor. Von Norden her drängen Waschbär, Mink und Marderhund nach Bayern, Österreich und Frankreich. Aus dem Süden kommt der eigentlich in Südosteuropa und in Afrika heimische Goldschakal. Wie viele dieser vor allem nachtaktiven Räuber sich in Deutschland aufhalten, kann nur geschätzt werden. Doch es gibt andere Zahlen, die aufhorchen lassen: So wurden 2016 über 25.000 Marderhunde in Deutschland und Österreich geschossen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Waschbären sind es in fünf Jahren 150 Prozent mehr getötete Tiere gewesen. Das liegt nicht an besonders schießwütigen Jägern, was sogar der BUND Naturschutz zugeben muss, sondern an der rasanten Ausbreitung dieser Arten. Jedes dieser Raubtiere ist anders, hat andere Fähigkeiten und Strategien. Die Eindringlinge bedrohen vor allem die, die schon lange unter der Zerstörung und dem zunehmenden Schwund ihres Lebensraumes leiden und deshalb vielerorts vom Aussterben bedroht sind: Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien.

https://www.arte.tv/de/videos/083892-000-A/invasion-der-kleinen-raeuber/?fbclid=IwAR2Cc3Sd1MAmPf-Y8ucm_S6vN3tNSc94b5iNjvLZmU763epLgoLbIANYVwcOp dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
https://www.umcg.nl/live
 1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)  Bioloog Hidde Boersma uit Groningen over EcoModernise en de toekomst vd Planeet (Quilibrium)
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  Webinar 1: 15 februari
  Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?
Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter? Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken? https://www.youtube.com/watch?v=9FfFsck8BpM&feature=youtu.be
https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873 Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
 1. Symposium 3e lustrum 1 maart 2021 Equilibrium
Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Historische bossen - 25 februari 2021 https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/agenda Terugblik webinars ‘risicogestuurd maaibeheer’ (21 januari) en ‘water sparen in kleine waterlopen’ (11 februari) Op 21 januari en 11 februari organiseerde de CoP Beken en Rivieren twee webinars in een serie over infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen. In het webinar van 21 januari stonden Robbin Buitink en Jan Veldhuis (waterschap Vallei en Veluwe) stil bij de dilemma’s rond minder maaien in waterlopen. Het webinar van 11 februari ging over het vasthouden van water in kleine waterlopen en werd verzorgd door Michelle Berg, Toon Kemps en Wil Kraayvanger (waterschap De Dommel). De webinars (presentatie-deel) zijn terug te kijken via de site van de CoP, zie https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/van-kennis-naar-praktijk/community-practice-beken-en-rivieren#2175. Hier kun je ook de pdf’s van de presentaties vinden. Aan het eind van beide webinars konden de deelnemers vragen invullen over het doorvoeren van maatregelen in de praktijk. De antwoorden gebruiken we voor het vervolg van de serie. Daarnaast werken we aan een Q&A voor de belangrijkste vragen die tijdens de webinars zijn gesteld. Deze zullen we t.z.t. bij de resultaten van de webinars presenteren. Noorse ‘praatplaat’ klimaatrobuust beekdallandschap Ook in het buitenland worden mooie platen gemaakt van de maatregelen om beken en rivieren klimaatrobuust(er) te maken. Bijgevoegd vinden jullie de ‘nature based solutions’ uit Noorwegen. Omgekeerd kunnen we onze buitenlandse vakgenoten inspireren met de engelse versie van onze eigen praatplaat, zie https://www.stowa.nl/nieuws/nu-ook-het-engels-praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap. Toekomst voor het sprengenbekenlandschap Op 6 februari vorig jaar organiseerde de Bekenstichting een symposium over de toekomst van het sprengenbekenlandschap. De cultuurhistorie is daarbij een belangrijke invalshoek. Naar aanleiding van dit symposium is een boekwerk gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd. Online bijeenkomst historische ecologie beekdalen (24 juni) Dit jaar organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een lezingenreeks over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen. De 5e in de reeks is gewijd aan beekdalen en vindt plaats op 24 juni (13:30-16:00 uur). Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer. De eerste lezing vindt plaats op 25 februari en is gewijd aan historische bossen, zie https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen. Webinar 2: Donderdag 4 maart van 19.30 tot 20.45 uur Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen? Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die? Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?
Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de en belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen<./a> voor de komende jaren? In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?
 1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

Lähetetty 2. maaliskuuta 2021 22:28 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

1. maaliskuuta 2021

107.06.04 Enzavu kleinste lucht-water binnenwarmtepomp Nav5Ai (stadswarmtepomp).

Geen buiten-unit
Geen bodem bronnen/leidingen
Alleen water- en luchtaansluitingen
(Afvoer is bijv 5c kouder dan de aanvoer en je wilt deze daarom gescheiden houden)
Het innovatieve ontwerp van deze mini warmtepomp geeft u de mogelijkheid om energie uit de buitenlucht te winnen. Dit kan alleen door gebruik te maken van de laatste stand van de techniek welke wordt verzorgd door de meest toonaangevende fabrikanten en A-merken. Het rendement is zeer goed te noemen (COP 5,4) en kan de woningbouw stappen maken op de energieprestatie lader . De energiebesparing kan oplopen tot 55% en geeft een CO₂ reductie tot 60%.

Toepassingsgebied: verwarming, warm tapwater en koeling voor eengezinswoningen en appartementen nieuw- en bestaande bouw (renovatie).

De oplossing kan zowel gasloos als hybride worden toegepast.

Op deze warmtepomp ontvangt u een ISDE subsidie van € 1550,00 via RVO meldcode KA14198

Soort warmtepomp >

lucht-water (inverter) / type Nav5Ai
Totaal afgegeven vermogen incl backup E-heater 2,5 kWhttps://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1904854

6,1 kW bij -7°C buitentemperatuur

Afgegeven vermogen warmtepomp compressor

5 kW (A7/W35) 3,6 kW (A-7/W35)

Max. watertemperatuur

55°C

Functie

verwarming-tapwater-koeling

Afmeting

655 x 502 x 753 (Afvoer is bijv 5c kouder dan de aanvoer en je wilt deze daarom gescheiden houden)Hoe groot moet het vermogen van een warmtepomp zijn?
Niet te laag, niet te hoog, maar precies goed, dat is een cruciale stelregel. Bij lucht/waterwarmtepompen is het ‘optimale vermogen’ lastiger te bepalen dan bij een bodemgebonden warmtepomp.

Voorkom onder- en overdimensionering
Een warmtepomp moet zo lang mogelijk volcontinu draaien. Het duurt even voordat de thermodynamische koelcyclus op gang komt en het toestel ‘op stoom is’ om warmte te leveren. Iedere start/stop-actie gaat daarbij ten koste van het rendement, en het is ook nadelig voor de levensduur van de compressor. Het is daarom van groot belang dat een warmtepomp precies het juiste vermogen heeft
https://form.vakbladwarmtepompen.nl/sites/default/files/downloads/dimensionering_van_warmtepompen_wp.pdf

Lähetetty 1. maaliskuuta 2021 22:40 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

103. Mauritshuisdebat Energietransitie

Mauritshuisdebat Energietransitie
In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer vindt op maandag 22 februari het Mauritshuisdebat over de energietransitie plaats. Het politieke debat vindt plaats in het Mauritshuis in Den Haag en staat onder leiding van Humberto Tan. Vanaf 16.00 uur kun je het debat op NU.nl live streamen. Het Mauritshuisdebat Energietransitie wordt mede mogelijk gemaakt door Netbeheer Nederland.

https://www.nu.nl/285783/video/mauritshuisdebat-energietransitie.html
Wie kun je beter vragen hoe spindoctors werken dan een spindoctor zelf? Tijs van den Brink heeft er zelfs twee gevonden om jou door de verkiezingscampagne te helpen richting 17 maart.
Oud-spindoctor Jack de Vries van het CDA en voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters vertellen het je in De Spindoctors.
Noud Kosters is Amsterdammer
https://twitter.com/noudkoper
https://www.facebook.com/NPORadio1/
https://www.facebook.com/events/452790235919044/?post_id=

New Energy Coalation
https://www.facebook.com/newenergycoalition/
In NHNEXT Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan het realiseren van een waterstofeconomie. Maar wat is waterstof nu eigenlijk, en wat kun je er allemaal mee? En hoe kunnen we hier versnelling in aanbrengen? Volg hierover een drietal livestreams. De livestreams duren elk circa 50 minuten en aanmelden is niet nodig. Zie onderstaande links, terugkijken is ook mogelijk!
Waterstof: wat moet je weten? Woensdag 3 maart om 14.00 uur LIVE op NHNEXT! 👉 https://nhnext.nl/waterstof-wat-moet-je-weten/
Om klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we veranderen. Waterstof gaat hier een grote rol in spelen. De komende weken nemen we je op NHNEXT mee in een serie livestreams die hier verder op in gaan. Maar wat is waterstof nu precies? En waarom wordt dit de energie van de toekomst genoemd?
Dat gaan we je tijdens deze livestream uitleggen. En niet door zomaar iemand. We hebben honorair hoogleraar Energie & Duurzaamheid Catrinus Jepma uitgenodigd om ons meer te vertellen over waterstof. Maar we zijn ook langs The Green Village gegaan, een living lab waar alle betrokkenen rondom duurzame innovaties worden samengebracht zodat de innovatie kan worden ontwikkeld, getest, gedemonstreerd, met opschaling als uiteindelijk doel.
Verwacht een gevarieerde livestream waarbij we hopen je zo helder mogelijk uit te kunnen leggen wat waterstof is en hoe het precies werkt.
Kijk je mee op woensdag 3 maart om 14:00 uur?
https://lnkd.in/dbfuSwj
https://lnkd.in/dyCqxFJ
https://lnkd.in/duqsMvw
Energy Barn Equlibrium Hidde Energie..EcoModermsme
https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m
FaceBook het..Spindocters .debat .1 maart 18:00
Facebook het...1 maart 18:00 ..debat .1 maart 18:00 vervolg NPORadio1

https://www.nu.nl/285783/video/mauritshuisdebat-energietransitie.html
Wie kun je beter vragen hoe spindoctors werken dan een spindoctor zelf? Tijs van den Brink heeft er zelfs twee gevonden om jou door de verkiezingscampagne te helpen richting 17 maart.
Oud-spindoctor Jack de Vries van het CDA en voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters vertellen het je in De Spindoctors.Hoe groot moet het vermogen van een warmtepomp zijn?
Niet te laag, niet te hoog, maar precies goed, dat is een cruciale stelregel. Bij lucht/waterwarmtepompen is het ‘optimale vermogen’ lastiger te bepalen dan bij een bodemgebonden warmtepomp.

Voorkom onder- en overdimensionering
Een warmtepomp moet zo lang mogelijk volcontinu draaien. Het duurt even voordat de thermodynamische koelcyclus op gang komt en het toestel ‘op stoom is’ om warmte te leveren. Iedere start/stop-actie gaat daarbij ten koste van het rendement, en het is ook nadelig voor de levensduur van de compressor. Het is daarom van groot belang dat een warmtepomp precies het juiste vermogen heeft
https://form.vakbladwarmtepompen.nl/sites/default/files/downloads/dimensionering_van_warmtepompen_wp.pdf

Lähetetty 1. maaliskuuta 2021 17:59 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

28. helmikuuta 2021

103. Symposium 1 maart 2021 Equilibrium (Life Science Technology, Youtube)

1 maart 2021 organiseert "Life Science and Technology studies" aan de Hanzehogeschool Groningen een symposium i.v.m. 15-jarig & 3e lustrum te vieren. Het symposium vindt online plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wanneer jij je aanmeldt en deze dag.

15 jarig Youtube Symposium Equilibrium
1. Maatschappelijke problemen bij polymeren

10.00 – 10.15 Opening
10.15 – 11.00 Extracellular of biomaterial from waiste sludge: recovery and
application – Yuemei Lin (Engelstalig)
11.15 – 12.00 Maatschappelijke problemen bij polymeren – Ewold Dijk

2. Ecomodernismen, Massaspectrometrie, Fructanen

12.45 – 13.45 Ecomodernisme – Hidde Boersma
14.00 – 14.45 De groeiende rol van massaspectrometrie in het ziekenhuis –
Martijn van Faassen
15.00 – 15.45 Gehaltebepaling van fructanen in voeding – Kommer Brunt
15.45 – 16.00 Afsluiting door Carine Joosse
De deelname aan het symposium is GRATIS!
Het symposium is online te volgen via de volgende link https://youtu.be/6txAEjMjZ6w Hopelijk zien wij jullie allemaal op 1 maart 2021 om 10.00 uur!On the first of March this year we, Equilibrium, will host a symposium, commemorating our 15the birthday and third lustrum. The symposium will be held online and will start at 10:00, lasting ‘till 16:00. When participating in this event you can earn a VOA point by writing a small report (1 page) about this event.
Only one of the lectures will be held in English, the rest will be Dutch only. You are more then welcome to just join us for the English lecture.
The program is as follows:

15the birthday and third lustrum
1. Problems & Polymers

10.00 – 10.15 Opening
10.15 – 11.00 Extracellular of biomaterial from waiste sludge: recovery and
application – Yuemei Lin (In English)

2. Ecomodernismen, Massaspectrometrie, Fructanen

11.15 – 12.00 Maatschappelijke problemen bij polymeren – Ewold Dijk
12.45 – 13.45 Ecomodernisme – Hidde Boersma
14.00 – 14.45 De groeiende rol van massaspectrometrie in het ziekenhuis –
Martijn van Faassen
15.00 – 15.45 Gehaltebepaling van fructanen in voeding – Kommer Brunt
15.45 – 16.00 Closing by Carine Joosse
You can watch the symposium via the following link https://youtu.be/6txAEjMjZ6w! We hope to see youhttps://genootschapsdag.nhgl.nl
https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.
Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
 1. Symposium 1 maart 2021 Equilibrium (Life Science Technology, Youtube)

  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
  5. Webinar Historische ecologie vd NL landschappen deel I

Energy Barn Equilibrium Hidde Energie..EcoModermsme
https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m

Lähetetty 28. helmikuuta 2021 09:20 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

102. Mountains (Full Episode) | Hostile Planet - Deel 1


 1. https://www.youtube.com/watch?v=NcRifDitRnU
  Mountains (Full Episode) | Hostile Planet - Deel 1

  https://www.youtube.com/watch?v=NcRifDitRnU
  Mountains (Full Episode) | Hostile Planet - Deel 1

 2. https://www.youtube.com/watch?v=XmtXC_n6X6Q
  Our Planet | From Deserts to Grasslands | FULL EPISODE | Netflix - Deel 2

  https://www.youtube.com/watch?v=XmtXC_n6X6Q
  Our Planet | From Deserts to Grasslands | FULL EPISODE | Netflix - Deel 2

 3. https://www.youtube.com/watch?v=um2Q9aUecy0
  Our Planet | Jungles | FULL EPISODE | Netflix - Deel 3

  https://www.youtube.com/watch?v=um2Q9aUecy0
  Our Planet | Jungles | FULL EPISODE | Netflix - Deel 3

 4. Experience our planet's natural beauty and examine how climate change impacts all living creatures in this ambitious documentary of spectacular scope.
  https://www.youtube.com/watch?v=cTQ3Ko9ZKg8
  Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix - Deel 4

  https://www.youtube.com/watch?v=cTQ3Ko9ZKg8
  Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix - Deel 4

 5. Experience our planet's natural beauty and examine how climate change impacts all living creatures in this ambitious documentary of spectacular scope.
  https://www.youtube.com/watch?v=Baw2b39zcUQ
  PLANET EARTH II SEASON 1 EPISODE 1 - 6 FULL | Documentary, David Attenborough, - HD

  https://www.youtube.com/watch?v=Baw2b39zcUQ
  PLANET EARTH II SEASON 1 EPISODE 1 - 6 FULL | Documentary, David Attenborough, - HD

Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
 1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
 2. Atlas of European Bumblebees
 3. Red List European Bumblebees
 4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European BumblebeesMedische Publieksacademie Live - umcg.nl

https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
Medische Publieksacademie Live
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

Lähetetty 28. helmikuuta 2021 01:01 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

27. helmikuuta 2021

101. Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 1

 1. Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 1
Het afgelopen jaar publiceerde het bijenteam van Natuurpunt Studie opnieuw een aantal rapporten in opdracht van gemeenten en provincies. Ze geven inzicht in de regionale bijenfauna, geven beheeradvies en kunnen daarom ook voor andere regio's een bron van inspiratie zijn.Wilde Bijenplan voor BruggeWilde bijen in Oost-Vlaamse provinciale natuurgebieden: DrooghoutWilde bijen in Oost-Vlaamse provinciale natuurgebieden: KloosterbosWilde bijen in de Meetkerkse MoerenWilde bijen in het VloethemveldWilde bijen in de Zwinduinen en -poldersDe wilde bijen van de Middenkust: Kijkuit en PaelsteenpanneInventarisatie wilde bijen in Ter Yde (Oostduinkerke)Herinnering: Opnames herkennen algemene Zandbijen en Wespbijen beschikbaar Het bijenseizoen heeft een snelle start genomen dit jaar. Wie graag nog even het herkennen van de meest voorkomende zandbijen en wespbijen opfrist kan daarbij gebruik maken van de opnames van de opleidingen de voorbije jaren. Opleiding algemene Zandbijen en hun veldkenmerken -  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 1 - raadpleeg de presentatie Opleiding algemene Wespbijen en hun veldkenmerken http://www.denederlandsebijen.nl/NomadaGenus/Wespbijen%20en%20Ecologische%20kwaliteit.pdf https://www.google.com/search?&q=opleiding+algemene+Zandbijen+en+hun+veldkenmerken
 1. https://www.youtube.com/watch?v=sZGyuRxikkc
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 1

  https://www.youtube.com/watch?v=sZGyuRxikkc
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 1

 2. https://www.youtube.com/watch?v=uawXc8OS0vw
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 2

  https://www.youtube.com/watch?v=02786sggupo
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 2

 3. https://www.youtube.com/watch?v=uawXc8OS0vw
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 3

  https://www.youtube.com/watch?v=02786sggupo
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 3

 4. https://www.youtube.com/watch?v=TOo8-982Qr4
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 4

  https://www.youtube.com/watch?v=TOo8-982Qr4
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 4


In deze opleiding bekijken we de algemene soorten Wespbijen uit België en Nederland. We bespreken de kenmerken van vrouwtjes en mannetjes waarmee deze soorten met relatieve zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld. Deel 1 geeft een introductie tot de Wespbijen en hun ecologie, delen 2 tot 4 gaan in op de algemene soorten en hun veldkenmerken. Deel 5 licht het gebruik van www.waarnemingen.be toe. Presentatie en het soortenoverzicht zijn hier te vinden: - http://bit.ly/AculeaWespbijenPresentatie​ - http://bit.ly/AculeaWespbijenHulpSleutel​ Deze opleiding was een initiatie
 1. https://www.youtube.com/watch?v=j-B6axwlmvs
  Opleiding Algemene Wespbijen en hun veldkenmerken - Deel 1

  https://www.youtube.com/watch?v=j-B6axwlmvs
  Opleiding Algemene Wespbijen en hun veldkenmerken - Deel 1
  - http://bit.ly/AculeaWespbijenPresentatie
  - http://bit.ly/AculeaWespbijenHulpSleutel

 2. https://www.youtube.com/watch?v=oTV5z7mLxR4
  Opleiding Algemene Wespbijen en hun veldkenmerken - Deel 2

  https://www.youtube.com/watch?v=oTV5z7mLxR4
  Opleiding Algemene Wespbijen en hun veldkenmerken - Deel 2

 3. https://www.youtube.com/watch?v=sMlgR3AyLdo
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 3

  https://www.youtube.com/watch?v=sMlgR3AyLdo
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 3

 4. https://www.youtube.com/watch?v=IkK7iThAkdQ
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 4

  https://www.youtube.com/watch?v=IkK7iThAkdQ
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 4

 5. https://www.youtube.com/watch?v=4okXFlemrcs
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 5

  https://www.youtube.com/watch?v=4okXFlemrcs
  Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 5

https://www.youtube.com/watch?v=k7bxWO9eAv4 Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius https://www.youtube.com/watch?v=k7bxWO9eAv4 Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius
 • Voor BLWG heb je geen facebook account nodig
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873

  99. Floron Cursus schermbloemen WFD Drenthe FloraDag 2021  Op zaterdag 20 februari a.s., de zaterdag na carnaval, vindt traditiegetrouw onze Genootschapsdag plaats. De Genootschapsdag is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij natuuronderzoek, natuurbeheer en natuureducatie in Nederlands Limburg.
  Dit jaar kan deze dag vanwege de beperkingen vanwege Covid-19 niet in fysieke vorm doorgaan. We hebben derhalve gekozen voor een digitale Genootschapsdag via het ZOOM-platform. Het voordeel is dat u alle lezingen vanuit huis op de bank via uw laptop of tablet kunt volgen.
  De lezingenblokken zijn thematisch van opzet, zodat er hopelijk iets bij is van ieders gading.
  NHGL Genootschapsdag deel 2
  10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap
  Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap.
  Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg,
  Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek.
  Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject.
  11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden
  Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys.
  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1105635706549905&ref=watch_permalink
  NHGL Genootschapsdag deel 2
  13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels
  Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg
  Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna
  Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna.
  Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter.
  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.

  10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap

  1. Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap.
  2. Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg,
   Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek.
  3. Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject.
  11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden
  1. Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  2. Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys.
  13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  1. Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels
   Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg
  2. Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna
  1. Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna.
  2. Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  3. Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter.
  1. Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken - Deel 1
   Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.

  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
 • https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m
  Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  Lähetetty 27. helmikuuta 2021 22:02 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  100. NHGL Genootschapsdag Roermond Limburg  Op zaterdag 20 februari a.s., de zaterdag na carnaval, vindt traditiegetrouw onze Genootschapsdag plaats. De Genootschapsdag is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij natuuronderzoek, natuurbeheer en natuureducatie in Nederlands Limburg.
  Dit jaar kan deze dag vanwege de beperkingen vanwege Covid-19 niet in fysieke vorm doorgaan. We hebben derhalve gekozen voor een digitale Genootschapsdag via het ZOOM-platform. Het voordeel is dat u alle lezingen vanuit huis op de bank via uw laptop of tablet kunt volgen.
  De lezingenblokken zijn thematisch van opzet, zodat er hopelijk iets bij is van ieders gading.
  NHGL Genootschapsdag deel 2
  10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap
  Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap.
  Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg,
  Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek.
  Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject.
  11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden
  Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys.
  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1105635706549905&ref=watch_permalink
  NHGL Genootschapsdag deel 2
  13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels
  Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg
  Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna
  Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna.
  Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter.
  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.

  10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap

  1. Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap.
  2. Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg,
   Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek.
  3. Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject.
  11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden
  1. Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  2. Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys.
  13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  1. Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels
   Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg
  2. Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna
  1. Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna.
  2. Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  3. Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter.


  https://www.youtube.com/watch?v=k7bxWO9eAv4 Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius https://www.youtube.com/watch?v=k7bxWO9eAv4 Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
  1. Floron Cursus schermbloemen WFD Drenthe FloraDag 2021

  Op zaterdag 20 februari a.s., de zaterdag na carnaval, vindt traditiegetrouw onze Genootschapsdag plaats. De Genootschapsdag is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij natuuronderzoek, natuurbeheer en natuureducatie in Nederlands Limburg. Dit jaar kan deze dag vanwege de beperkingen vanwege Covid-19 niet in fysieke vorm doorgaan. We hebben derhalve gekozen voor een digitale Genootschapsdag via het ZOOM-platform. Het voordeel is dat u alle lezingen vanuit huis op de bank via uw laptop of tablet kunt volgen. De lezingenblokken zijn thematisch van opzet, zodat er hopelijk iets bij is van ieders gading. NHGL Genootschapsdag deel 2 10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap. Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg, Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek. Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject. 11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys. https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=1105635706549905&ref=watch_permalink NHGL Genootschapsdag deel 2 13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg 15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna. Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter. https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. 10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap
  1. Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap.
  2. Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg,
   Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek.
  3. Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject.
  11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden
  1. Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  2. Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys.
  13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  1. Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels
   Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg
  2. Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna
  1. Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna.
  2. Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  3. Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter.
  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees

  Lähetetty 27. helmikuuta 2021 21:43 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti

  99. Floron Cursus schermbloemen WFD Drenthe FloraDag 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=pm5criVCOlE&t=2s Boerenveensche Plassen WFD Dag 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=pm5criVCOlE&t=2s Boerenveensche Plassen WFD Dag 2021

  https://www.youtube.com/watch?v=r5aZQG_WM8E&t=2s Flora van Extreme Milieus Planten Op Spitsbergen WFD Drenthe Christophe Brochard

  https://www.youtube.com/watch?v=r5aZQG_WM8E&t=2s Flora van Extreme Milieus Planten Op Spitsbergen WFD Drenthe Christophe Brochard

  https://www.youtube.com/watch?v=V0nQpFWL2n8&t=2s Planten WFD Drenthe Quiz HD 1080p
  https://www.youtube.com/watch?v=V0nQpFWL2n8

  https://www.youtube.com/watch?v=V0nQpFWL2n8&t=10s lanten WFD Drenthe Quiz HD 1080p

  https://www.youtube.com/watch?v=zWyT2mrI9cM&t=10s Cursus schermbloemen HD 1080p
  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA

  https://www.youtube.com/watch?v=zWyT2mrI9cM&t=10s Cursus schermbloemen HD 1080p

  https://www.youtube.com/watch?v=RGegQQpIUCs&t=6s
  Dutch and Irish Bog storey

  https://www.youtube.com/watch?v=RGegQQpIUCs&t=6s
  Dutch and Irish Bog storey

  https://www.youtube.com/watch?v=NtJjEp2ATLY&t=15s
  Florondag dec 2020 Bijzondere en nieuwe vondsten 2020

  https://www.youtube.com/watch?v=NtJjEp2ATLY&t=15s
  Florondag dec 2020 Bijzondere en nieuwe vondsten 2020

  https://www.youtube.com/watch?v=iv8xJZzP-G8
  Florondag dec 2020 Workshop Introductie tot Heukels' 24 Gertie Papenburg

  https://www.youtube.com/watch?v=iv8xJZzP-G8
  Florondag dec 2020 Workshop Introductie tot Heukels' 24 Gertie Papenburg

  https://www.youtube.com/watch?v=k7bxWO9eAv4
  Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius

  https://www.youtube.com/watch?v=k7bxWO9eAv4
  Florondag dec 2020 Workshop Botanische collectie op de kaart - Laurens Sparrius

  Voor BLWG heb je geen facebook account nodig
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873

  1. Floron Cursus schermbloemen WFD Drenthe FloraDag 2021

  Op zaterdag 20 februari a.s., de zaterdag na carnaval, vindt traditiegetrouw onze Genootschapsdag plaats. De Genootschapsdag is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij natuuronderzoek, natuurbeheer en natuureducatie in Nederlands Limburg. Dit jaar kan deze dag vanwege de beperkingen vanwege Covid-19 niet in fysieke vorm doorgaan. We hebben derhalve gekozen voor een digitale Genootschapsdag via het ZOOM-platform. Het voordeel is dat u alle lezingen vanuit huis op de bank via uw laptop of tablet kunt volgen. De lezingenblokken zijn thematisch van opzet, zodat er hopelijk iets bij is van ieders gading. NHGL Genootschapsdag deel 2 10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap. Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg, Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek. Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject. 11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys. https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=1105635706549905&ref=watch_permalink NHGL Genootschapsdag deel 2 13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg 15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna. Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter. https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. 10.00-11.15 uur Blok 1 Landschap
  1. Welkom door Frank Oelmeijer, voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap.
  2. Olaf Op den Kamp Natuurgebieden in Limburg,
   Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Roermond, Natuurlijk Kerkrade, Natuurlijk Maastricht en de Geleenbeek.
  3. Hettie Meertens Rivierpark Maasvallei. Tot leven gebracht door het Grensmaasproject.
  11.30-12.30 uur Blok 2 Ongewervelden
  1. Willem Vergoossen Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  2. Gerard Majoor Twee nieuwe mutsnaaktslakken voor Nederland uit Eys.
  13.30-14.30 uur Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  1. Mark Smeets over Bijzondere flora, bijzondere schimmels
   Een introductie tot de fytoparasitaire schimmels van Zuid-Limburg
  2. Wiene Bakker Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  15.00-16.15 uur Blok 4 Fauna
  1. Ton Lenders De brand op de Meinweg en de effecten op de fauna.
  2. Henk Schmitz Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  3. Afsluiting van de Genootschapsdag door de voorzitter.
  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  Lähetetty 27. helmikuuta 2021 12:02 käyttäjältä ahospers ahospers | 0 kommenttia | Jätä kommentti